Radnice

Ohlášení adresy pro doručování písemností

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlášení adresy pro doručování písemností

 2. Základní informace k životní situaci

  Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti. Tato adresa je odlišná od adresy místa trvalého pobytu.

  1. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
   • občan starší 15 let,
   • pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
   • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,
   • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý jednat v této věci.
  2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

   Občan ohlásí adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení na ohlašovně v místě trvalého pobytu. Občan vyplní tiskopis, který je k dispozici na ohlašovně. Použití tiskopisu není podmínkou, ohlášení je možno učinit rovněž volnou formou, tj. v listinné podobě. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. To neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být písemnosti doručovány, byly písemnosti doručovány.

   1. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

    Občan ohlásí adresu pro doručování na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu. V Ostravě-Radvanicích a Bartovicích na ohlašovně ÚMOb Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

    1. Na které instituci životní situaci řešit
     Občan ohlásí adresu pro doručování na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, tj.
     • ve statutárním městě Ostrava na ohlašovně úřadu městského obvodu, a to Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Poruba, Nová Bělá, Vítkovice, Stará Bělá, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Proskovice, Michálkovice, Radvanice a Bartovice, Krásné Pole, Martinov, Polanka nad Odrou, Hrabová, Svinov, Třebovice, Plesná,
     • na obecním úřadu Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice a Vratimov.
     1. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

      Ohlašovna, odbor organizační a vnitřních věcí,

      Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice
      Těšínská 87/281
      716 00 Ostrava-Radvanice

       Marcela Bartková
       referent odboru organizačního a vnitřních věcí
       +420599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
      1. Jaké doklady je nutné mít s sebou

       Platný občanský průkaz, pokud nemá občanský průkaz, předloží platný cestovní doklad.

      2. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

       Tiskopis „ Hlášení adresy pro doručování" lze získat na ohlašovně Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice. Písemné hlášení je možno učinit rovněž volnou formou, tj. v listinné podobě.

      3. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

       Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

       1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

        Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je ohlášení adresy pro doručování provedeno bezodkladně.

        1. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

         Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

        2. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

         Další činnosti nejsou požadovány.

        3. Elektronická služba, kterou lze využít

         Ohlášení lze učinit elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu. 

         1. Podle kterého právního předpisu se postupuje

          Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

          1. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
          2. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
          3. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
          4. Související životní situace a návody, jak je řešit
          5. Popis byl naposledy aktualizován

           25.10.2023

          6. Datum konce platnosti popisu

           Neuvedeno