Odbor sociálních věcí a školství

Řeší:

Odbor sociálních věcí a školství

Na úseku sociálních věcí poskytuje komplexní sociální poradenství a pomoc při řešení nejrůznějších životních situací nebo jejího předcházení:

-        Základní a odborné sociální poradenství

-        Pomoc ke svépomoci

-        Zajišťuje spolupráci s externími a interními orgány.

Tato pomoc se liší dle věku, zdravotního stavu a potřeb klienta.

Na úseku školství vykonává funkci zřizovatele školských příspěvkových organizací

-        Mateřské školy Ostrava - Radvanice, Těšínská 279

-        Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8

-        Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5

Členění odboru:

  • Školství

-      Základní informace

  • Agenda sociální práce:   

-      Péče o občany

-      Sociální kurátor pro dospělé

-      Pečovatelská služba

-      Kluby důchodců

Kontakty

Mgr. Ivana Bollogová
vedoucí odboru sociálních věcí a školství