Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor sociálních věcí a školství

Poslední změna: Pátek 19.10.2018 10:24 by Bartková Marcela

Odbor sociálních věcí a školství

Na úseku sociálních věcí poskytuje komplexní sociální poradenství a pomoc při řešení nejrůznějších životních situací nebo jejího předcházení:

-        Základní a odborné sociální poradenství

-        Pomoc ke svépomoci

-        Zajišťuje spolupráci s externími a interními orgány.

Tato pomoc se liší dle věku, zdravotního stavu a potřeb klienta.

Na úseku školství vykonává funkci zřizovatele školských příspěvkových organizací

-        Mateřské školy Ostrava - Radvanice, Těšínská 279

-        Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8

-        Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5

Členění odboru:

  • Školství

-      Základní informace

  • Sociálně-právní ochrana dětí:

-      Péče o rodinu a děti

-      Kurátor pro děti a mládež

-      Informace pro děti

-      Standardy kvality

  • Agenda sociální práce:   

-      Péče o občany

-      Sociální kurátor pro dospělé

-      Pečovatelská služba

-      Dům s pečovatelskou službou

-      Kluby důchodců

Mgr. Martina Škovránová
vedoucí odboru sociálních věcí a školství
599416130 3 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
Pavlína Vildová, DiS.
sociální pracovník
599416136 4 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
Kontaktní seznam všech pracovníků

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 h.

Středa:  8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 h.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 416 100


Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava - Radvanice


Úřední hodiny »