Nepovolené skládky

Nepovolené skládky v městském obvodu Radvanice a Bartovice

Dovolujeme si požádat občany, aby informovali Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice o místě nepovolených skládek na území našeho městského obvodu. Pokud tuto skutečnost zjistí, a v rámci svých možností tyto skládky vyfotili a fotografie a informace dali k dispozici odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí.


referent pro životní prostředí
599416143 3 / Ostrava - Radvanice, Těšinská 87/281 Stavební úřad

Informace a fotografie lze zasílat na elektronickou adresu , případně předat osobně uvedenému odboru.