BIO popelnice

  • Žádost na BIO popelnici můžete podat kdykoli.
  • Bližší informace podá Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, tel. 599 442 563.
  • I nadále mohou občané Ostravy k odkládání opadu ze zeleně využívat mimo BIO popelnice také všechny sběrné dvory ve městě.