Vítání občánků

Vítání občánků - oznámení

Vážení rodiče,

Vzhledem k tomu, že v celé Evropské unii s účinnosti k 25. 05. 2018 platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR – General Data Protection Regulation), přihlášky k účasti na vítání občánků nebudou moci být zasílány matrikou Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice na jméno a adresu dítěte. Je tedy nezbytné, abyste se na vítání občánků se svým dítětem přihlásili sami. Přihlášky jsou k dispozici v následujících odkazech: přihláška-word, přihláška-pdf., případně je možné si přihlášku vyzvednout přímo na matrice Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice. Pokud tedy budete mít zájem se slavnostního vítání nových občánků městského obvodu Radvanice a Bartovice zúčastnit, dostavte se na matriku s platným občanských průkazem, rodným listem dítěte a vyplněnou přihláškou.

Bližší informace podá referentka agendy matriky

Bc. Šárka Krkošková
referent odboru organizačního a vnitřních věcí
599416121 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281

Fotografování

Vážení rodiče, během slavnostních obřadů vítání občánků, které probíhají na naši radnici, Vám bude k dispozici fotograf, který zajišťuje Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice. Fotograf pořizuje fotografie celé obřadu vítání občánků, jejichž rodiče o tuto službu projeví zájem. Všechny fotografie ze slavnostního obřadu jsou zdokumentované na společné CD, které věnuje vedení městského obvodu Radvanice a Bartovice, jako dodatečný dárek ze slavnostního vítání občánků. CD s fotografiemi jsou zpravidla vyhotovené do 14 dnů ode dne konání slavnostního vítání občánků a jsou připravené k vyzvednutí v kanceláři agendy matriky, č. dv. 14. Vlastní fotografie nebo fotografie fotografem úřadu je možné pořizovat po skončení obřadu.