Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Vítání občánků

Poslední změna: Středa 28.11.2018 10:19

Vítání občánků - oznámení

Vážení rodiče,

Vzhledem k tomu, že v celé Evropské unii s účinnosti k 25. 05. 2018 platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR – General Data Protection Regulation), přihlášky k účasti na vítání občánků nebudou moci být zasílány matrikou Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice na jméno a adresu dítěte. Je tedy nezbytné, abyste se na vítání občánků se svým dítětem přihlásili sami. Přihlášky jsou k dispozici v následujících odkazech: přihláška-word, přihláška-pdf., případně je možné si přihlášku vyzvednout přímo na matrice Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice. Pokud tedy budete mít zájem se slavnostního vítání nových občánků městského obvodu Radvanice a Bartovice zúčastnit, dostavte se na matriku s rodným listem dítěte a vyplněnou přihláškou.

Bližší informace podá referentka agendy matriky

Bc. Šárka Krkošková
referent odboru organizačního a vnitřních věcí, asistentka starostky
599416121 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281

Fotografování

Vážení rodiče, během slavnostních obřadů vítání občánků, které probíhají na naši radnici, Vám bude k dispozici fotograf, který zajišťuje Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice. Fotograf pořizuje fotografie celé obřadu vítání občánků, jejichž rodiče o tuto službu projeví zájem. Všechny fotografie ze slavnostního obřadu jsou zdokumentované na společné CD, které věnuje vedení městského obvodu Radvanice a Bartovice, jako dodatečný dárek ze slavnostního vítání občánků. CD s fotografiemi jsou zpravidla vyhotovené do 14 dnů ode dne konání slavnostního vítání občánků a jsou k připravené k vyzvednutí v kanceláři agendy matriky, č. dv. 14. Vlastní fotografie nebo fotografie fotografem úřadu je možné pořizovat po skončení obřadu.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 416 100


Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava - Radvanice


Úřední hodiny »