Vítání občánků

Vítání občánků - oznámení

Vážení rodiče,

začátkem října 2020 proběhne na naší radnici vítání občánků narozených v období od 1. prosince 2019 do 30. dubna 2020 a ve druhé polovině října 2020 proběhne vítání občánků narozených v období od 1. května 2020 do 30. září 2020. Městský obvod Radvanice a Bartovice přistoupil k opětovnému zasílání pozvánek a přihlášek na vítání občánků na jméno a adresu trvalého pobytu dítěte. Rozesílání proběhne v průběhu září a října 2020 s upřesněným termínem konání. Přihlášky jsou rovněž k dispozici v následujících odkazech: přihláška-word, přihláška-pdf., případně si přihlášku můžete vyzvednout přímo na matrice Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice. Pokud tedy budete mít zájem o slavnostní obřad vítání nových občánků městského obvodu Radvanice a Bartovice, dostavte se do kanceláře matriky, 1. patro, č. dv.14 s platným občanským průkazem, rodným listem dítěte a vyplněnou přihláškou.

Bližší informace podá referentka agendy matriky

Bc. Šárka Krkošková
referent odboru organizačního a vnitřních věcí
599416121 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281

 

Fotografování

Vážení rodiče,

během slavnostních obřadů vítání občánků, které probíhají na naši radnici, Vám bude k dispozici fotograf, který zajišťuje městský obvod Radvanice a Bartovice. Fotograf pořizuje fotografie celého obřadu, jejichž rodiče o tuto službu projeví zájem. Všechny fotografie jsou zdokumentované na společném nosiči, který věnuje vedení městského obvodu Radvanice a Bartovice, jako dodatečný dárek ze slavnostního obřadu vítání občánků. Fotografie jsou zpravidla vyhotovené do 14 dnů ode dne konání obřadu a jsou připravené k vyzvednutí v kanceláři matriky, 1. patře, č. dv. 14. Vlastní fotografie je možné pořizovat po skončení obřadu.