Vítání občánků

Vítání občánků - oznámení

Vážení rodiče,

z důvodů přijatých krizových opatření vlády ČR Vám oznamujeme, že termín pro konání vítání občánků není stanovený. Zatím očekáváme, že podmínky pro uskutečnění průběhu slavnostních událostí, resp. hromadných akcí, budou do konce letošního roku ještě umožněny. V opačném případě bychom přistoupili k vítání občánků po jednotlivcích, po předchozí domluvě s Vámi. Pokud budete mít tedy zájem o slavnostní obřad vítání nových občánků městského obvodu Radvanice a Bartovice, dostavte se, prosím, do kanceláře matriky, 1. patro, č. dv.14 s platným občanským průkazem, rodným listem dítěte a vyplněnou přihláškou. Na základě vyplněné přihlášky Vás budeme o průběhu a termínu konání včas informovat. Přihlášky jsou k dispozici na našich webových stránkách www.radvanice.ostrava.cz,  případně si přihlášku můžete vyzvednout přímo na matrice Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice. 

Děkujeme za pochopení.

 

Bc. Šárka Krkošková
referent odboru organizačního a vnitřních věcí
599416121 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281

 

Fotografování

Vážení rodiče,

během slavnostních obřadů vítání občánků, které probíhají na naši radnici, Vám bude k dispozici fotograf, který zajišťuje městský obvod Radvanice a Bartovice. Fotograf pořizuje fotografie celého obřadu, jejichž rodiče o tuto službu projeví zájem. Všechny fotografie jsou zdokumentované na společném nosiči, který věnuje vedení městského obvodu Radvanice a Bartovice, jako dodatečný dárek ze slavnostního obřadu vítání občánků. Fotografie jsou zpravidla vyhotovené do 14 dnů ode dne konání obřadu a jsou připravené k vyzvednutí v kanceláři matriky, 1. patře, č. dv. 14. Vlastní fotografie je možné pořizovat po skončení obřadu.