Vítání občánků

Vážení rodiče,

Místostarostka městského obvodu Radvanice a Bartovice Vás zve na slavnostní vítání občánků,

které se uskuteční v sobotu 24. června 2023 od 10,00 hodin v obřadní síni zdejší radnice.

Pokud budete mít zájem o slavnostní obřad vítání nových občánků městského obvodu Radvanice a Bartovice, dostavte se, prosím, do kanceláře matriky, 1. patro, č. dv.14 s platným občanským průkazem, rodným listem dítěte a vyplněnou přihláškou. Městský obvod Radvanice a Bartovice přistoupil k opětovnému zasílání pozvánek a přihlášek na vítání občánků na jméno a adresu trvalého pobytu dítěte. Rodiče mohou přihlásit dítě i bez pozvánky a přihlášku si vyzvednout přímo na matrice Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice.  Přihláška je rovněž k dispozici, viz  odkaz:  přihláška-pdf, kterou po vyplnění můžete předat těmito možnostmi: osobně, zaslat poštou nebo prostřednictvím e-mailových  adres:   

Děkujeme za Váš zájem a budeme se těšit na společné setkání.  

Bc. Šárka Krkošková, matrikářka

599416121 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281

Fotografování

Vážení rodiče,

během slavnostních obřadů vítání občánků, které probíhají na naši radnici, Vám bude k dispozici fotograf, který zajišťuje městský obvod Radvanice a Bartovice. Fotograf pořizuje fotografie celého obřadu, jejichž rodiče o tuto službu projeví zájem. Všechny fotografie jsou zdokumentované na společném nosiči, který věnuje vedení městského obvodu Radvanice a Bartovice, jako dodatečný dárek ze slavnostního obřadu vítání občánků. Fotografie jsou zpravidla vyhotovené do 14 dnů ode dne konání obřadu a jsou připravené k vyzvednutí v kanceláři matriky, 1. patro, č. dv. 14. Vlastní fotografie je možné pořizovat po skončení obřadu.