Aktuálně

POZVÁNKA NA 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MO RaB
5 6 2024

POZVÁNKA NA 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MO RaB

Starosta MO zve občany na 8. zasedání Zastupitelstva MO Radvanice a Bartovice, které se uskuteční dne 13. 06. 2024 v 16.00 hodin v sále Společenského domu v Ostravě-Bartovicích. Podrobnosti a program zasedání naleznete v příloze.

Pozvánka na VIII. ročník  výstavy " Bartovická růže"
3 6 2024

Pozvánka na VIII. ročník výstavy " Bartovická růže"

Bartovičtí zahrádkáři pořádají již osmý ročník výstavy  růží ve dnech 13. a 14. června 2024 v prostorách Klubu důchodců Za Ještěrkou. Přesné informace naleznete v přiloženém plakátku. Nenechte si ujít tuto krásnou akci plnou květin, kterou nám každý rok neuvěřitelně šikovní zahrádkáři připravují a přijďte je podpořit.  Těšíme se na vás.

Pozvánka na veřejné projednání
22 5 2024

Pozvánka na veřejné projednání

Starosta městského obvodu, Bc. Aleš Boháč, MBA, zve občany na veřejné projednání záměrů realizace akcí „Veřejné prostranství kolem bytových domů v Ostravě – Radvanicích“ a „Regenerace území kolem řeky Lučiny v Ostravě – Radvanicích“, které se uskuteční dne 12. 6. 2024 v 16.00 hod v objektu hasičské zbrojnice v Ostravě – Radvanicích. V rámci veřejného projednání budou občané seznámeni s jednotlivými projekty. V rámci projednání bude rovněž občanům dána možnost vyjádřit své podněty a připomínky. Občané našeho obvodu měli možnost se k připravovaným projektům vyjádřit v rámci dotazníkového šetření „Jak jste spokojeni s životem v Radvanicích a Bartovicích, které proběhlo v loňském roce, jehož výsledkem byl 90% souhlas občanů, zapojených do dotazníkového šetření,

se záměrem realizace výše uvedených projektů.

 

Pozvánka na promítání letního kina
15 5 2024

Pozvánka na promítání letního kina

Městský obvod i letos připravil pro své občany promítání letního kina. Začínáme v pátek 21.06.2024 od 21.15 hodin u SD Bartovice, a to novou českou komedií "Prázdniny s Broučkem". I další promítání v sobotu 20.07.2024 nabídne od 21.00 hodin ve dvoře radnice Radvanice další českou novinku, a to komedii "Sladký život". V pátek 23.08.2024 ve 20:45 hodin vás přivítáme i s vašimi nejmenšími opět ve dvoře radnice, při promítání francouzské rodinné komedie "Kočka a pes: šílené dobrodružství". Konec léta bude ve znamení české komedie "Franta mimozemšťan", promítat se bude v pátek 06.09.2024 od 19:45 hodin ve dvoře radnice. Časy promítání jsou orientační a promítat se začíná po setmění-západu slunce. V případě nepříznivého počasí bude promítání zrušeno. Informováni budete prostřednictvím webových stránek a aplikací obvodu Munipolis. 

Pozvánka do knihovny v Bartovicích
3 5 2024

Pozvánka do knihovny v Bartovicích

Zveme občany do Knihovny v Ostravě-Bartovicích, která kromě půjčování knih nabízí další aktivity. Podrobnosti naleznete v přiloženém letáku.

Úklidová akce - jaro 2024
22 3 2024

Úklidová akce - jaro 2024

MO Radvanice a Bartovice, ve spolupráci se společností OZO Ostrava, s.r.o., i letos, v rámci úklidových akcí, kterými pomáhá občanům v řešení velkoobjemových odpadů,  umístí velkoobjemové kontejnery na osvědčená místa. Rozpis rozmístění kontejnerů naleznete v příloze. Apelujeme na občany, aby do kontejnerů nedávali odpad, který tam nepatří! K tomu účelu je možné využít sběrný dvůr v Ostravě-Radvanicích. V příloze naleznete otevírací dobu Sběrného dvora. Děkujeme za pochopení.  

Otevření multifunkčního centra KouPark Ostrava - Radvanice
12 9 2023

Otevření multifunkčního centra KouPark Ostrava - Radvanice

Otevření multifunkční nadčasové sportovně relaxační plochy v areálu KouParku v Ostravě – Radvanicích

„V pondělí 11.9.2023 od 8:00 hodin se pro širokou veřejnost otevřelo jedno z největších veřejných venkovních hřišť tohoto druhu v České republice, a to 5000 m2 velká multifunkční nadčasově sportovně relaxační plocha v areálu bývalého koupaliště v Ostravě–Radvanicích“, sděluje starosta Aleš Boháč, městský obvod Radvanice a Bartovice, a dále dodává: „Na své si zde přijdou návštěvníci všech věkových skupin – od nejmenších dětí až po dospělé. Pro děti jsou k dispozici herní prvky – lanové sestavy, houpačky, rotující kolotoče, lanové iglú, 3D kopce s mlžícími tryskami, 8 vestavěných trampolín, pump track dráhy, 28 unikátních skákacích koulí, dva nerezové tobogány a devět skluzavek, nejdelší je přes 11 m. Dospělým návštěvníkům plocha nabízí multifunkční hřiště na volejbal, fotbal i tenis a jedinečné hřiště na streetball.“

Po veřejné soutěži Ministerstva financí stavbu realizovala firma DROMOS Construction s.r.o. a poddodavatelé, z nichž významným byla firma 4Soft s.r.o. Unikátní plochu navrhla projektová kancelář Projekce Guňka ve spolupráci s berlínskou projekční kanceláří POLA. Poslední etapa výstavby desetinásobně rozšířila stávající dětskou plochu a dva spojené kopce s výškou 2,5 m a 1,6 m o rozměru 400 m2 o plochu bezmála 4 000 m2   s moderním EPDM povrchem. Ani zde nechybí atraktivní kopce, tentokrát o výšce 4 a 5 m. Hřiště je provedeno ze speciálního povrchu převážně ve světlých a tmavě modrých barvách jako jedna z posledních vzpomínek na bývalé koupaliště v kombinaci se žlutou barvou a doplněno plochami zeleně o výměře 380 m2.

„Celkové náklady stavby přesáhly 41 milionů Kč. Částku 31,9 milionů Kč se podařilo získat z dotace Ministerstva financí a částkou necelých 6,5 milionů Kč se na financování spolupodílelo Statutární město Ostrava. „Bez této podpory by ze svého rozpočtu městský obvod hřiště nedokázal zrealizovat“, upřesnil starosta Aleš Boháč. 

Poslední etapa výstavby navázala na rok 2017, kdy byly zahájeny první práce na revitalizaci areálu bývalého koupaliště, včetně demolice objektů šaten a restaurace. V dalším roce byla dokončena výstavba inline dráhy kolem obvodu betonového bazénu v délce 430 metrů. V letech 2019–2020 probíhala revitalizace okolní zeleně díky jedné z největších dotací ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Po dokončení revitalizací vznikl v Ostravě další významný park o rozloze cca 80 000 m2. Slavnostní otevření první části multifunkční plochy na dně bývalého bazénu se tehdy uskutečnilo v září 2020. Po necelých dvou letech, konkrétně od 3. května 2022, byl areál pro veřejnost uzavřen z důvodu dokončení poslední etapy výstavby. Současně s touto výstavbou proběhla generální oprava mobiliáře parku.

Informace pro občany o možnosti  připojení domu k vysokorychlostní optické síti
17 4 2023

Informace pro občany o možnosti připojení domu k vysokorychlostní optické síti

Společnost CETIN, člen skupiny PPF, nabízí občanům  internetové  připojení v optické síti CETIN. Případní zájemci naleznou podmínky připojení a kontakty v příloze.

Informace o realizaci projektů z Norských fondů
20 1 2023

Informace o realizaci projektů z Norských fondů

Realizace projektu spolufinancovaného z Norských fondů je ukončena

Městský obvod Radvanice a Bartovice v roce 2022 úspěšně ukončil realizaci projektu „Budování zelené infrastruktury v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích – etapa B“, který je tvořen 7 dílčími projekty. Projekt je podporován z Norských fondů, v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ výzva č. NF Call-4A -3.4.2.1 Bergen. Další informace naleznete v příloze.

Informace o pomoci občanům při žádání dotace z Nové zelené úsporám Light
16 1 2023

Informace o pomoci občanům při žádání dotace z Nové zelené úsporám Light

V příloze naleznete informace a podmínky při žádání dotace z Nové zelené úsporám Light.

Informace o projektu "Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice"
11 1 2023

Informace o projektu "Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice"

V příloze naleznete informace o projektu "Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice".

Projekt Šporovnická

Obnova lokality Šporovnická

Informace k dotacím na vybudování splaškových kanalizačních přípojek
27 6 2022

Informace k dotacím na vybudování splaškových kanalizačních přípojek

Vážení spoluobčané,

 v nejbližších týdnech dojde k budování nové splaškové kanalizace a opravám dešťové kanalizace. V této souvislosti si Vás dovoluji informovat, že Statutární město Ostrava vyhlásilo Dotační program na podporu realizace splaškových kanalizačních přípojek „Kanalizace Bartovice 2. část“.

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu
20 6 2022

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.

Uzavření KouParku a zahájení stavby
2 5 2022

Uzavření KouParku a zahájení stavby

Od 3.5.2022, bude areál pro veřejnost uzavřen z důvodu dokončení poslední etapy výstavby. Proto nebude moci být dočasně využívána inline dráha, dno bývalého bazénu včetně dětského prvku, veřejné WC a taktéž nebude v provozu stánek s občerstvením. Stavba potrvá maximálně 12 měsíců, tj. do dubna 2023.

Upozornění majitelům psů
10 2 2022

Upozornění majitelům psů

Vyrozumění majitelům psů s trvalým pobytem v rodinném domě v městském obvodu Radvanice a Bartovice

Informace pro občany
1 2 2022

Informace pro občany

Pokud zkrachoval Váš dodavatel elektřiny nebo plynu a platíte vysoké zálohy, pomohou Vám sociální pracovníci. Kontakty a další důležité informace  naleznete v přiloženém letáku.

Sběr použitého jedlého oleje
15 12 2020

Sběr použitého jedlého oleje

Sběr použitého jedlého oleje

Informace k realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“
19 8 2020

Informace k realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice ukončil dne 30. 6. 2020 realizaci projektu pod názvem „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Realizaci akce provedla společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Projekt řešil opatření pro obnovu a založení sídelní zeleně a posílení biodiverzity území. V rámci projektu byly řešeny i plochy zeleně kolem bytových domů na ul. Radvanická. Území bylo doplněno
i o mobiliář (lavičky, lavice se stoly, lehátka, houpací sítě, atd.) V areálu byly vybudovány altány
a venkovní grily. V území nechybí ani prvky podporující biodiverzitu území a to broučkoviště, plazníky, hmyzí hotely, domečky pro motýly a pro čmeláky.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 26.946.917,- Kč, z toho poskytnutá dotace byla 12.271.807,- Kč. Zbylé náklady byly hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostravy a z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

V současné době probíhá na zájmové ploše 3-letá následná rozvojová péče o dřeviny
a po jejím ukončení začne probíhat 10-ti letá udržitelnost projektu. Náklady na činnosti prováděné v tomto období budou činit částku 5.243.541,- Kč.