Aktuálně

Oznámení ČEZ o plánované odstávce elekřiny
30 9 2022

Oznámení ČEZ o plánované odstávce elekřiny

Dne 12. 10. 2022 od 7:30 do cca 15:30 hodin dojde k MČ Radvanice na ul. Lihovarská k plánované odstávce dodávky elektřiny dle přílohy.

Žádost  o příspěvek na dítě
14 9 2022

Žádost o příspěvek na dítě

Žádost  o příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč mohou občané osobně podat  i na našem obecním úřadě na pracovišti  Czech Point (kancelář č. 14) v úředních hodinách.

Dočasná změna otevírací doby provozovny - pošta Ostrava Bartovice
12 9 2022

Dočasná změna otevírací doby provozovny - pošta Ostrava Bartovice

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně otevírací doby provozovny pošty v Ostravě Bartovicích, U Statku 185/6. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech 23.9.2022 a 29.9.2022 ze stavebních důvodů

Úklidová akce - podzim 2022
18 8 2022

Úklidová akce - podzim 2022

Městský obvod Radvanice a Bartovice v rámci pomoci občanům v řešení problémů s velkoobjemovými odpady z domácností, ve spolupráci se spol. OZO Ostrava  s.r.o., umístí velkoobjemové kontejnéry na osvědčená místa v MO. Datum a místo umístění kontejnérů naleznete na letáku.

Informace k dotacím na vybudování splaškových kanalizačních přípojek
27 6 2022

Informace k dotacím na vybudování splaškových kanalizačních přípojek

Vážení spoluobčané,

 v nejbližších týdnech dojde k budování nové splaškové kanalizace a opravám dešťové kanalizace. V této souvislosti si Vás dovoluji informovat, že Statutární město Ostrava vyhlásilo Dotační program na podporu realizace splaškových kanalizačních přípojek „Kanalizace Bartovice 2. část“.

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu
20 6 2022

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.

Uzavření KouParku a zahájení stavby
2 5 2022

Uzavření KouParku a zahájení stavby

Od 3.5.2022, bude areál pro veřejnost uzavřen z důvodu dokončení poslední etapy výstavby. Proto nebude moci být dočasně využívána inline dráha, dno bývalého bazénu včetně dětského prvku, veřejné WC a taktéž nebude v provozu stánek s občerstvením. Stavba potrvá maximálně 12 měsíců, tj. do dubna 2023.

Upozornění majitelům psů
10 2 2022

Upozornění majitelům psů

Vyrozumění majitelům psů s trvalým pobytem v rodinném domě v městském obvodu Radvanice a Bartovice

Informace pro občany
1 2 2022

Informace pro občany

Pokud zkrachoval Váš dodavatel elektřiny nebo plynu a platíte vysoké zálohy, pomohou Vám sociální pracovníci. Kontakty a další důležité informace  naleznete v přiloženém letáku.

Svozový harmonogram pro Radvanice a Bartovice 2022
31 1 2022

Svozový harmonogram pro Radvanice a Bartovice 2022

Harmonogram pro Radvanice a Bartovice 2022

Sběr použitého jedlého oleje
15 12 2020

Sběr použitého jedlého oleje

Sběr použitého jedlého oleje

Informace k realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“
19 8 2020

Informace k realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice ukončil dne 30. 6. 2020 realizaci projektu pod názvem „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Realizaci akce provedla společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Projekt řešil opatření pro obnovu a založení sídelní zeleně a posílení biodiverzity území. V rámci projektu byly řešeny i plochy zeleně kolem bytových domů na ul. Radvanická. Území bylo doplněno
i o mobiliář (lavičky, lavice se stoly, lehátka, houpací sítě, atd.) V areálu byly vybudovány altány
a venkovní grily. V území nechybí ani prvky podporující biodiverzitu území a to broučkoviště, plazníky, hmyzí hotely, domečky pro motýly a pro čmeláky.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 26.946.917,- Kč, z toho poskytnutá dotace byla 12.271.807,- Kč. Zbylé náklady byly hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostravy a z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

V současné době probíhá na zájmové ploše 3-letá následná rozvojová péče o dřeviny
a po jejím ukončení začne probíhat 10-ti letá udržitelnost projektu. Náklady na činnosti prováděné v tomto období budou činit částku 5.243.541,- Kč.