Aktuálně

Poděkování
3 4 2020

Poděkování

Před časem se během pár dní náš každodenní život změnil tak, jak si jen málokdo z nás uměl představit. Nový typ koronaviru se neustále šíří, ochranné pomůcky jako roušky nebo respirátory ale chybí. Dostatek jich stále nemají lékaři, pacienti, senioři ani ostatní občané. Proto jsme se rozhodli šít si roušky sami. Do šití se pustily paní učitelky, kuchařky i dobrovolníci z řad občanů Radvanic a Bartovic. Velmi nás potěšilo, kolik z Vás se zapojilo do šití. Začali jsme všichni fungovat jako sehraný tým. Nejdříve bylo zapotřebí nakoupit látky, nitě, šňůrky. Před galanteriemi, které vláda nechala otevřené, se tvořily fronty – skoro denně bylo nutné před nimi vystát fronty, abychom nakoupili materiál na výrobu roušek. A pak už šicí stroje nezahálely. Díky skvělé práci všech dobrovolníků jsme občanům k dnešnímu dni rozdali cca 6.800 ks roušek. Roušky obdrželi také ti, kteří zajišťují základní služby v naší obci a denně se setkávají s velkým množstvím lidí – prodavačky, lékaři, lékárníci, policisté, zaměstnanci České pošty, strážníci, LDN, Dům sociálních služeb… Roušky si i nadále můžete vyzvednout na naší radnici.

2 4 2020

Mobilní rozhlas

Městský obvod Radvanice a Bartovice přináší službu -  Mobilní rozhlas

2 4 2020

Tisková zpráva - provoz sběrných dvorů

Tisková zpráva - provoz sběrných dvorů

Společně to zvládneme
27 3 2020

Společně to zvládneme

Římskokatolická farnost Ostrava-Radvanice nabízí bezplatnou pomoc v čase koronavirové karantény a stavu nouze.

Mimořádná opatření
16 3 2020

Mimořádná opatření

Uzavření úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

Další informace ke stažení ZDE

16 3 2020

SENIOR EXPRES – PŘERUŠENÍ PROVOZU

Vážení občané,

ve dnech 17.–24. března 2020 dojde k přerušení provozu služby Senior Expres.

16 3 2020

Účelové dotace - granty

Podmínky pro poskytování peněžních prostředků

Mimořádné opatření - výzva k solidaritě
16 3 2020

Mimořádné opatření - výzva k solidaritě

Mimořádné opatření - výzva k solidaritě

16 3 2020

Upozornění pro snoubence

Sňatečné obřady po dobu trvání zákazu volného pohybu nelze konat, neboť na ně nedopadá žádná zvýjimek zákazu volného pohybu osob vymezená vusnesení vlády č. 215 z15. března 2020. Uzavření manželství nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost.

Uzavření knihovny
16 3 2020

Uzavření knihovny

Knihovna bude do odvolání uzavřena.

Děkujeme

Pozvánka na divadelní představení Boeing-Boeing aneb Tři letušky v Paříži
19 2 2020

Pozvánka na divadelní představení Boeing-Boeing aneb Tři letušky v Paříži

MO Radvanice a Bartovice připravil pro své občany i letos divadelní představení. Tentokrát se představí Divadélko Radka Brzobohatého s komedií Boeing-Boeing aneb Tři letušky v Paříži dne 22.  května 2020 v 19.00 hodin ve Společenském domě v Ostravě - Bartovicích. Nenechte si ujít tuto jedinečnou komedii s hvězdným obsazením! Občané Radvanic a Bartovic mají zvýhodněné vstupné 300,-Kč, ostatní  400,-Kč. Vstupenky jsou v předprodeji v budově radnice, kanc. č. 14.

29 1 2020

Rozpočet městského obvodu na rok 2020

Před koncem roku 12. 12. zastupitelé městského obvodu schválili vyrovnaný rozpočet, který se nám díky získávání externích financí a změnou financování daří navyšovat. Pro rok 2020 byla příjmová i výdajová složka rozpočtu schválena ve výši 91 855 tis. Kč. V porovnání s rokem loňským došlo k navýšení o cca 12 mil. Kč. Jistě je na místě připomenout, že městský obvod nemá žádnou půjčku ani nesplácené závazky.

27 1 2020

POZOR! Změna v poplatcích ze psů od 1. 1. 2020

POZOR! Změna v poplatcích ze psů od 1. 1. 2020

Podle novely veterinárního zákona musí být každý pes na území ČR od 1. 1. 2020 opatřen čipem, jinak nemůže podstoupit očkování proti vzteklině, které je povinné. Držitel psa je povinen nahlásit číslo čipu evidenčnímu orgánu (za psa chovaného na území městského obvodu Radvanice a Bartovice úřadu tohoto městského obvodu), a to dle Obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění pozdějších předpisů, kterou vydalo statutární město Ostrava.

Nejen kvůli těmto legislativním změnám, které finančně zatíží držitele psů, se městský obvod rozhodl od 1. 1. 2020 upustit od vybírání poplatků ze psů u držitelů, kteří mají trvalý pobyt v rodinném domě na území našeho obvodu. Tito již platí daň z nemovitostí a mnohdy jejich psi zahrady po celý rok ani neopustí.

2 12 2019

Zimní svoz bioodpadu jednou měsíčně

Počínaje prosincem letošního roku bude svoz bioodpadu v Ostravě prováděn jen jednou měsíčně. Obyvatelům obvodu Radvanice a Bartovice, kteří BIO popelnice používají, byly doručeny letáky s přesnými termíny odvozu, případně mohou tyto informace najít na webu společnosti OZO Ostrava (https://www.ozoostrava.cz/pro-obcany/ostrava/zelen). Od dubna 2020 bude bioodpad opět svážen co dva týdny.

23 10 2019

Povinné čipování psů s účinností od 1. ledna 2020

Městská policie Ostrava upozorňuje, že s účinností od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost novela veterinárního zákona. Ta na území České republiky ukládá povinnost označovat psy mikročipem.

31 3 2016

Služebna městské policie

Pro účely zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v městském obvodu Radvanice a Bartovice Městskou policií Ostrava dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, mohou občané využívat telefonního čísla 725 528 578, na kterém je možno kontaktovat strážníky služebny v Ostravě-Radvanicích, ul. Těšínská (ve dvoře úřadu městského obvodu).