Aktuálně

Informace pro občany o odstávce  vody z důvodu oprav
8 9 2020

Informace pro občany o odstávce vody z důvodu oprav

OVAK a.s. upozorňuje občany, že z důvodu oprav a údržby potrubí dojde ve dnech 22. 09. 2020 a 29. 09. 2020 k odstávce vody v dotčených ulicích Městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle příloh.

Pozvánka na kulturu - Zdeněk Izer 20. 11. 2020 SD OV-Bartovice
7 9 2020

Pozvánka na kulturu - Zdeněk Izer 20. 11. 2020 SD OV-Bartovice

Zveme občany na nový pořad baviče a moderátora Zdeňka Izera " Na plný coole", který se divákům představí  v pátek 20. listopadu 2020 v 18.00 hodin ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích. Nenechte si ujít  jedinečného komika a vypravěče! Lístky v hodnotě 150,-Kč zakoupíte v budově radnice kanc. č. 14 u J. Sedlákové. Těšíme se na Vás!

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ OD 1.9.2020
31 8 2020

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ OD 1.9.2020

Mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění  COVID - 19 způsobené novým koronavirem SARS - CoV -2  viz. přílohy níže (č.1-5)

Moštování jablek
31 8 2020

Moštování jablek

Moštárna je v Domě zahrádkářů, Březová 18, Ostrava – Bartovice.

Slavnostní vítání občánků
28 8 2020

Slavnostní vítání občánků

V neděli, dne 11.října 2020 od 10.00 hodin proběhne slavnostní vítání občánků

 

Informace k realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“
19 8 2020

Informace k realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice ukončil dne 30. 6. 2020 realizaci projektu pod názvem „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Realizaci akce provedla společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Projekt řešil opatření pro obnovu a založení sídelní zeleně a posílení biodiverzity území. V rámci projektu byly řešeny i plochy zeleně kolem bytových domů na ul. Radvanická. Území bylo doplněno
i o mobiliář (lavičky, lavice se stoly, lehátka, houpací sítě, atd.) V areálu byly vybudovány altány
a venkovní grily. V území nechybí ani prvky podporující biodiverzitu území a to broučkoviště, plazníky, hmyzí hotely, domečky pro motýly a pro čmeláky.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 26.946.917,- Kč, z toho poskytnutá dotace byla 12.271.807,- Kč. Zbylé náklady byly hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostravy a z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

V současné době probíhá na zájmové ploše 3-letá následná rozvojová péče o dřeviny
a po jejím ukončení začne probíhat 10-ti letá udržitelnost projektu. Náklady na činnosti prováděné v tomto období budou činit částku 5.243.541,- Kč.

Slavnostní otevření Reuse centra
12 8 2020

Slavnostní otevření Reuse centra

Slavnostní otevření Reuse centra

V sobotu 19. září bude v areálu společnosti OZO Ostrava v Přívoze, v ulici Slovenské, slavnostně otevřeno Reuse centrum, tedy centrum pro opětovné využití věcí. Premiéru tohoto prodejního skladu použitého nábytku a předmětů z domácností bude provázet pestrý program, jehož součástí budou například workshopy zaměřené na předcházení vzniku odpadu i nejrůznější aktivity pro děti.

Oznámení uzavření knihovny a klubu Bartík v Bartovicích
22 6 2020

Oznámení uzavření knihovny a klubu Bartík v Bartovicích

Oznamujeme občanům, že provoz knihovny a klubu Bartík ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích, se do odvolání ruší. Důvodem je mimořádná havárie - zatečení do objektu. Na odstranění závady se pracuje a o znovuotevření knihovny budou občané informováni. Děkujeme za pochopení.

Náhradní termín divadelního představení Boeing Boeing aneb tři letušky v Paříži
14 5 2020

Náhradní termín divadelního představení Boeing Boeing aneb tři letušky v Paříži

Upozornění občanům, kteří mají zakoupeny vstupenky na výše uvedené divadelní představení, že náhradní termín je stanoven na pátek 9. října 2020 v 18.00 hodin ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích. Prodané vstupenky zůstavají v platnosti.Pokud Vám náhradní termín nevyhovuje, zakoupené vstupenky je možné vrátit, nejlépe po telefonické dohodě na tel. č. 599 416 113, p. J. Sedláková. 

Senior Expres
28 4 2020

Senior Expres

OBNOVENÍ PROVOZU SENIOR EXPRES

V souvislosti s uvolňováním opatření proti koronavirové pandemii obnovujeme od 4. 5. 2020 za zvýšených hygienických podmínek provoz Senior Expres.

Využívejte nyní tuto službu v nejnutnějších případech k cestám zabezpečujících vaše základní životní potřeby.

Bc. Martina Stankušová, místostarostka

Informace k úhradě poplatků ze psů 2020 - nouzový stav
6 4 2020

Informace k úhradě poplatků ze psů 2020 - nouzový stav

Informace k úhradě poplatků ze psů 2020 - nouzový stav

Mobilní rozhlas
2 4 2020

Mobilní rozhlas

Městský obvod Radvanice a Bartovice přináší službu -  Mobilní rozhlas

Rozpočet městského obvodu na rok 2020
29 1 2020

Rozpočet městského obvodu na rok 2020

Před koncem roku 12. 12. zastupitelé městského obvodu schválili vyrovnaný rozpočet, který se nám díky získávání externích financí a změnou financování daří navyšovat. Pro rok 2020 byla příjmová i výdajová složka rozpočtu schválena ve výši 91 855 tis. Kč. V porovnání s rokem loňským došlo k navýšení o cca 12 mil. Kč. Jistě je na místě připomenout, že městský obvod nemá žádnou půjčku ani nesplácené závazky.

POZOR! Změna v poplatcích ze psů od 1. 1. 2020
27 1 2020

POZOR! Změna v poplatcích ze psů od 1. 1. 2020

POZOR! Změna v poplatcích ze psů od 1. 1. 2020

Podle novely veterinárního zákona musí být každý pes na území ČR od 1. 1. 2020 opatřen čipem, jinak nemůže podstoupit očkování proti vzteklině, které je povinné. Držitel psa je povinen nahlásit číslo čipu evidenčnímu orgánu (za psa chovaného na území městského obvodu Radvanice a Bartovice úřadu tohoto městského obvodu), a to dle Obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění pozdějších předpisů, kterou vydalo statutární město Ostrava.

Nejen kvůli těmto legislativním změnám, které finančně zatíží držitele psů, se městský obvod rozhodl od 1. 1. 2020 upustit od vybírání poplatků ze psů u držitelů, kteří mají trvalý pobyt v rodinném domě na území našeho obvodu. Tito již platí daň z nemovitostí a mnohdy jejich psi zahrady po celý rok ani neopustí.

Služebna městské policie
31 3 2016

Služebna městské policie

Pro účely zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v městském obvodu Radvanice a Bartovice Městskou policií Ostrava dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, mohou občané využívat telefonního čísla 725 528 578, na kterém je možno kontaktovat strážníky služebny v Ostravě-Radvanicích, ul. Těšínská (ve dvoře úřadu městského obvodu).