Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuálně

Poslední změna: Pondělí 03.06.2019 11:18 by Sedláková Jana
[1]
Pozvánka na slavnostní otevření nové pobočky knihovny

Pozvánka na slavnostní otevření nové pobočky knihovny

Pondělí 09.09.2019 10:29

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace a městský obvod Ostrava-Radvanice a Bartovice Vás zvou na slavnostní otevření NOVÉ POBOČKY KNIHOVNY.

Pozvánka na 6.zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice

Pozvánka na 6.zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice

Úterý 03.09.2019 13:29

Rada MO Radvanice a Bartovice usnesením č. 335/18/19 ze dne 28. srpna 2019 schvaluje termín a místo konání 6. zasedání Zastupitelstva MO Radvanice a Bartovice dne 12. září 2019 v 16:00 hodin v budově Klubu důchodcův Bartovicích, Za Ještěrkou 507/8, Ostrava-Bartovice. Podrobný program zasedání naleznete na přiložené pozvánce.

Úklidová akce 2019

Úklidová akce 2019

Pondělí 26.08.2019 09:42

Kontejnery na podzimní úklidovou akci

Pozvánka na Radvanické slavnosti 2019

Pozvánka na Radvanické slavnosti 2019

Čtvrtek 22.08.2019 09:00

Městský obvod zve občany na tradiční Radvanické slavnosti 2019, pořádané dne 14. září 2019 na Poláškové ulici v Ostravě-Radvanicích. Připraven je bohatý kulturní program, který naleznete v přiloženém plakátě, kolotoče, stánky a občerstvení. Těšíme se na Vás!

Pozvánka na kulturní akci

Pozvánka na kulturní akci

Pátek 16.08.2019 13:21

Městský obvod Radvanice a Bartovice připravil pro občany všech věkových kategorií koncert BEATLES revival POP STARS. V pátek 8. listopadu 2019, ve Společenském domě v Ostravě - Bartovicích  v 18:00 hodin se rozezní všechny nejoblíbenější písně této nejpopulárnější skupiny všech dob! Přijďte si je zazpívat společně s revivalem Beatles. Vstupenky v ceně 150,-Kč v předprodeji v budově radnice, kanc. č. 14, p. Sedláková.

Pozvánka na kulturní akci

Pozvánka na kulturní akci

Pátek 16.08.2019 13:08

Městský obvod Radvanice a Bartovice připravil pro občany zábavný podvečer s komikem Josefem Aloisem Náhlovským s písničkami Pepy Štrosse v pátek 18. října 2019 v 18:00 hodin ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích. Předprodej vstupenek v ceně 170,-Kč v budově radnice MO, kanc. č. 14. p. Sedláková. Přijďte se pobavit s tímto svérázným humoristou. Těšíme se na Vás!

Plán svozu odpadových nádob pro rok 2019

Středa 19.12.2018 10:31

Plán svozu odpadových nádob pro rok 2019

Informace pro občany - rozšíření kamerového systému v obvodu

Středa 24.10.2018 08:40

Na frekventovaná místa našeho městského obvodu „dohlíží“ bezpečnostní kamerový systém. V jeho dosahu jsou např. oba naše hřbitovy, školy, pošta, ulice Pátova. Během letošního září a října přibyly kamery také v Dalimilově parku a dále na nově zřízené in-lineové dráze a části bývalého radvanického koupaliště, dnes již nově Kouparku. Pořízené záznamy uchovává policie a zaznamenané události lze dohledat. Pokud jste se stali svědky nějaké události, neváhejte policii kontaktovat, neboť tato může do záznamů nahlížet a využít záznamy k dalšímu šetření.

Také máme kameru – nikoli bezpečnostní, ale informační, která snímá v určitých sekvencích komíny společnosti ArcelorMittal. Pořízené záznamy slouží jako další podklady v řízeních pro zlepšení životního prostředí v našem městském obvodě.

Aleš Boháč

Cítíte se v Ostravě bezpečně

Středa 17.10.2018 14:22

Vyplněním dotazníku upozorníte na nebezpečná místa ve městě                

 

Město Ostrava spolupracuje s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava na projektu Mapy bezpečnosti, který zjišťuje pocit bezpečí občanů města. Sběr dat probíhá prostřednictvím online formuláře.

 

Vyplněním dotazníku upozorníte na nebezpečná místa ve městě            

            Centrum města na leteckém snímku. Ilustrační foto: Lukáš Kaboň                         

Tým výzkumníků zjišťuje, jak se obyvatelé několika měst včetně Ostravy cítí bezpečně ve svém městě. Do projektu se může zapojit kdokoliv vyplněním formuláře na adrese www.mapybezpecnosti.cz. Vyplnění zabere necelých 10 minut. Dotazníkové šetření je anonymní.

Respondent v mapě označí místa, kde se necítí bezpečně a zároveň může uvést důvod, proč tomu tak je. Také lze napsat námět, jak bezpečnost zlepšit a vysvětlit, proč se člověk v dané lokalitě necítí bezpečně.

Díky vyplnění dotazníku budou shromážděna data vypovídající o tom, zda se lidé cítí ve svém okolí bezpečně. Zároveň bude možné v rámci výzkumu zjistit, které lokality se jeví jako problémové. Výsledky dotazníku poslouží jako důležitý zdroj informací o kriminalitě pro městskou policii a pro radnici může analýza sloužit jako podklad pro plánování rozvoje města a jeho dlouhodobé strategie.

 

Informace pro občany Bartovic a části Radvanic ve věci modrožlutých popelnic

Informace pro občany Bartovic a části Radvanic ve věci modrožlutých popelnic

Čtvrtek 06.09.2018 10:47

Vážení občané Bartovic a části Radvanic, v přiloženém letáku naleznete všechny potřebné informace ve věci modrožlutých popelnic, které Vám přistavíme k Vašim domům. Věříme, že tato změna povede k Vaším spokojenosti a ulehčení práce s tříděním odpadů. V případě nejasností nás můžete kontaktovat.

Jízdní řád trolejbusu č. 101

Pátek 03.08.2018 13:13

Aktualizaci jízdního řádu trolejbusu č. 101 naleznete v přiloženém letáku.

Informace pro občany-pokračování úprav hřbitovů

Pátek 03.08.2018 08:23

Novým plotem opravy na hřbitovech neskončily

 

Na obou hřbitovech městského obvodu se pokračuje v jejich rekonstrukcích. K nově opravenému oplocení pokračujeme nyní v rekonstrukcích chodníků mezi jednotlivými částmi hrobových míst.

Na počátku léta došlo rovněž ke speciálnímu tlakovému mytí a čištění obou kolumbárií od letitých nečistot a nánosu mechu.

Skončili jsme také projektovou přípravu a získali stavební povolení k vybudování nového veřejného osvětlení na radvanickém hřbitově, na jehož financování máme snahu získat potřebné finance s možnou realizací ještě v letošním roce.

Mimo jiné jsme učinili potřebné administrativní kroky na umístění plastových žump a čekáme na stavební povolení. Žumpy jsou nezbytné pro plánovanou rekonstrukci sociálního zázemí na hřbitovech (WC), které je v současné době ještě v podobě „suchých latrín“. Ty budou nahrazeny moderním sanitárním zařízením a celkové sociální zařízení nabyde na designu odpovídající jak požadavkům současné doby, tak i hygienickým normám splňující parametry veřejných WC.

Upozorňujeme, že oba hřbitovy městského obvodu Radvanice a Bartovice jsou hlídány kamerovým systémem. V případě odcizení či vandalismu se mají občané možnost obrátit na policii, která má jediná právo posléze do nahrávaných záznamů nahlížet.

V neposlední řadě bych chtěl požádat občany, aby do kontejnerů, které jsou na hřbitovech umístěny pro potřeby odkládání suchých květin a další hřbitovní odpad, neukládali svůj komunální odpad, ani kuchyňské linky, ani gauče. Je s podivem, co všechno zde občané odkládají, ačkoliv mohou využít bezplatně kontejnerů ve sběrném dvoře.

Děkujeme všem, kteří dbají na veřejný pořádek a čistotu kolem svých hrobových míst a veřejných prostor hřbitovů, ještě za situace, když se jedná o místo posledního odpočinku našich příbuzných a předků.

Aleš Boháč, místostarosta

Informace pro občany- ve věci zlepšování životního prostředí MO

Pátek 03.08.2018 08:19

Nadlimitní čištění silnic a místních komunikací

 

Podařilo se nám zrealizovat další krok pro zlepšení životního prostředí, a to snížení prašnosti silnic a místních komunikací v městském obvodě Radvanice a Bartovice.

Všemu přechází období, kdy jsem ještě ve funkci náměstka primátora zavedl nadlimitní čištění silnic v celé Ostravě, tedy včetně silnic našeho městského obvodu. Dodnes se silnice, které jsou v majetku města, čistí dvakrát do měsíce. Nyní jsem nově zavedl tato opatření i na místní komunikace našeho městského obvodu, které se doposud čistily podle tzv. prachové mapy, tzn. šestkrát ročně. Čištění doplňujeme dle potřeby našim čistícím vozem.

Zavedené nadlimitní čištění se v praxi osvědčilo, proto jsem požadoval nadlimitní čištění i na krajských a státních silnicích. Na jednání s hejtmanem MSK, ministrem ŽP ČR a ředitelem ŘSD byl tento požadavek vyslyšen a již od května letošního roku se státní silnice na ulici Rudná a Fryštátská stejně jako krajská silnice Šenovská čistí také dvakrát do měsíce. Pro úplnost dodávám, že nejčastěji čištěnou ulicí v našem městském obvodě je ulice Těšínská, která se čistí pravidelně každý týden.

S povděkem mohu také kvitovat, že jednání, která jsem vyvolal na krajské a státní úrovni, co se týká nadlimitního čištění silnic, byla přínosná i pro ostatní městské obvody v Ostravě, kde nyní nově i tam vyvstala povinnost nadlimitně čistit silnice a komunikace. Věřím, že to přispěje ke zlepšení životního prostředí a čistoty jako takové.

Aleš Boháč, místostarosta

Informace pro občany - budování chodníků a rekonstrukce stávajících

Pátek 03.08.2018 08:15

Chodník podél ulice Čapkové

Nově bude vystavěn chodník podél levé části ulice Čapkové v úseku od „malého kruhového objezdu“ po ulici Poláškovu (naproti restaurace U Břenků). Součástí stavby bude i napojení chodníku z ulice Poláškové. Nový chodník by měl zvýšit bezpečnost chodců, kteří se dnes ke stávajícímu přechodu pro chodce nedokážou bezpečně dostat.

Chodník podél křižovatky na ulici Čapkové a Radvanické

V parku U Káňů, který městský obvod před nedávnem zakoupil a nyní ho začíná revitalizovat, dojde k výstavbě nových chodníků. Zároveň budou vystavěny chodníky podél tohoto parku od autobusové zastávky MHD linky č. 23 až po ulici Těžní. Současně s touto stavbou budou opraveny stávající chodníky od ulice Poláškové za autobusovou zastávkou MHD linky č. 29 (ve směru do centra). Současně dojde i k úpravě chodníku před restaurací U Káňů.

V průběhu výstavby chodníků budou rekonstruovány všechny tři autobusové zastávky MHD. U zastávky, která je ve směru na Petřvald, bude v rámci těchto investic také nově vytvořen železobetonový záliv a dojde k lehkým úpravám stávajícího chodníku.

Nově bude mít křižovatka ulic Čapková a Radvanická dva nasvětlené přechody pro chodce. Na ulici Čapkové přibydou také další dvě místa na přecházení, kde sice chodec nebude mít automatickou přednost, ale zvýší to jeho bezpečnost. Celý úsek bude osazen dopravním značením omezujícím rychlost jízdy na max. 40 km/hod.

Je potřeba zmínit, že po dokončení výše uvedených staveb a rekonstrukcí dojde k celoplošné opravě krajské komunikace Radvanické ulice v úseku od ulice Poláškové, dále po ulici Čapkové až k „malému kruhovému objezdu“. Budou opraveny zálivy u autobusových zastávek MHD tak, aby všechny splňovaly prvky bezbariérovosti. Vzhledem k výše uvedeným opravám budou na nezbytně nutnou dobu stávající zastávky MHD přemístěny o několik metrů vedle, o čemž budou občané včas informováni.

Rekonstrukce chodníku podél ulice Těšínské

Kromě nových vystavěných chodníků chceme pokračovat v rekonstrukci těch stávajících na ulici Těšínské, tentokrát v úseku od ulice Nad Obcí po zastávku MHD Olšák. Rekonstrukce chodníku napomůže k vytvoření dalších bezbariérových zastávek, a to zastávky MHD Bajgr a zastávek MHD Olšák v obou směrech. K plně bezbariérovým chodníkům a zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se po ulici Těšínské přibydou nová zábradlí a upraví se schody, které se v úseku nacházejí.

Aleš Boháč, místostarosta

 

Psí hřiště - doplnění prvků agility

Psí hřiště - doplnění prvků agility

Pátek 03.08.2018 08:11

Hřiště pro psy bude mít nové prvky

V minulých letech jsme vybudovali hřiště pro psy na ulici Poláškové v Radvanicích, které, jak se ukázalo, je hojně pejskaři využíváno. Ovšem ani tento prostor neodolal vandalům. Z tohoto důvodu ke konci srpna dojde k postupné obměně a doplnění dalších prvků pro agility psích miláčků.

Aleš Boháč, místostarosta

Informace pro občany - zřízení přímé linky trolejbusu č. 101

Informace pro občany - zřízení přímé linky trolejbusu č. 101

Pátek 03.08.2018 08:06

Trolejbus č. 101 pojede až na „Kamčatku“

Od září letošního roku pojede trolejbusová linka č. 101 podle nového jízdního řádu až na zastávku Ludvíkova v Radvanicích. Víte, že po zavedení terminálu Hranečník, městský obvod nesouhlasil se ztrátou přímého spoje s centrem Ostravy a navrhoval, aby alespoň jedna linka směřující do Radvanic a jedna linka směřující do Bartovic zůstaly linkami přímými. Lidé, kteří míří do centra města za kulturou nebo za nákupy, by nebyli nuceni přestupovat, když jejich cílovou destinací není zrovna Poruba či Ostrava-Jih. Důležitým argumentem bylo také neztratit přímé spojení s městskou nemocnicí a centrálním hřbitovem.

Postupně se nám podařilo (byť mimo noční a víkendové spoje) zachovat linku č. 38. U linky č. 29, u které jsme požadovali využití parciálních trolejbusů, se začal z různých důvodů testovat provoz jen ve vybraných časech pod novým číslem 101. Tento testovací provoz ukázal, že o přímé spojení s centrem je mezi cestujícími zájem a technické parametry dovolují, aby konečná parciálního trolejbusu nebyla už na zastávce LDN, ale trasa byla prodloužena až na zastávku Ludvíkova. Po domluvě DPO s KODIS se občané „Kamčatky“ dočkají nové nabídky přímého spoje č. 101 nejenom s centrem města, ale linka bude pokračovat až na Hlavní nádraží.

V této souvislosti došlo k tvorbě nových jízdních řádů platných od září letošního roku nejenom u linky č. 101, ale i u linky č. 29, která bude u některých spojů v pracovních dnech nahrazena právě linkou č. 101. Jízdní řády naleznete na www.dpo.cz.

Nejedná se o finální variantu v rámci dopravní obslužnosti této oblasti, jelikož dále bude sledována vytíženost spojů a dopady ve změnách jízdních řádů, technické parametry nových parciálních trolejbusů, a to hlavně v zimních měsících.

Aleš Boháč, místostarosta

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1.7.2018

Pondělí 18.06.2018 09:18

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018. Lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů. Další informace najdete ZDE

Od 1. července 2018 také dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí. Další informace najdete ZDE

OZV č. 5/2017 Statutárního města Ostravy, o nočním klidu

Úterý 09.05.2017 14:04

Upozorňujeme občany, že vstoupila v platnost OZV č. 5/2017, o nočním klidu. S obsahem vyhlášky se můžete seznámit v příloze. Porušení výše uvedené OZV se vystavuje fyzická i právnická osoba postihu v souladu s § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Služebna městské policie

Čtvrtek 31.03.2016 09:27

Pro účely zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v městském obvodu Radvanice a Bartovice Městskou policií Ostrava dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, mohou občané využívat telefonního čísla 725 528 578, na kterém je možno kontaktovat strážníky služebny v Ostravě-Radvanicích, ul. Těšínská (ve dvoře úřadu městského obvodu).

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

Pondělí 29.06.2015 11:20

V případě statutárního města Ostrava mohou občané řešit vydání nového občanského průkazu na Magistrátu města Ostrava, odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů, Ostrava-Moravská Ostrava, Gorkého 2 (tel. 844 121 314, 599 499 311), a to v úředních dnech:

pondělí a středa:     8:00 – 11:30     12:30 – 18:00

úterý a čtvrtek:        8:00 – 11:30     12:30 – 16:00

pátek:                     8:00 – 11:00

[1]
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 416 100


Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava - Radvanice


Úřední hodiny »