Aktuálně

Rozsvícení vánočního stromu
20 11 2020

Rozsvícení vánočního stromu

Vážení občané, rozsvícení vánočního stromu proběhne dne 25.11.2020 v 17.00 hodin. Z důvodů koronavirové epidemie proběhne  k naší lítosti bez Vaší účasti.

Napiš dopis Ježíškovi !!!
20 11 2020

Napiš dopis Ježíškovi !!!

Napiš dopis Ježíškovi !!!

Svůj dopis vhoďte od 25.11 do 10.12.2020 do označené schránky umístěné před Radnicí

Využívejte sběrné dvory
6 11 2020

Využívejte sběrné dvory

Ostravské sběrné dvory jsou otevřeny neustále, i v období nouzového stavu, jen 1. listopadu přešly na zimní provozní dobu. Občané Ostravy sem mohou přivážet větší předměty, které se během vánočního úklidu rozhodnou vyřadit ze svých domácností, ale které se nevejdou do kontejnerů.

 

Zákaz volného pohybu osob ode dne 23. listopadu 2020
3 11 2020

Zákaz volného pohybu osob ode dne 23. listopadu 2020

v souvislosti s usnesením Vlády ČR o přijetí krizového opatření

Nová omezení v oblasti školství uplatňovaná ode dne 2. listopadu 2020
2 11 2020

Nová omezení v oblasti školství uplatňovaná ode dne 2. listopadu 2020

v souvislosti s usnesením Vlády ČR o přijetí krizových opatření

Nařízení KHS Ostrava č. 29/2020
22 10 2020

Nařízení KHS Ostrava č. 29/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. 29/2020.

Informace občanům-zrušení divadelního představení
12 10 2020

Informace občanům-zrušení divadelního představení

 S lítostí oznamujeme všem milovníkům divadla, že i náhradní termín dne 9. 10. 2020 divadelního představení "Boeing, boeing, aneb 3 letušky v Paříži", je z důvodu nařízených karanténních opatření některých členů souboru divadla, dle odpoledního sdělení manažerky Divadla RB ze dne 8. 10. 2020, zrušen.

Představení je prozatím odloženo bez stanovení náhradního termínu, o kterém Vás budeme včas informovat.

Zakoupené vstupenky lze vrátit do konce listopadu 2020 v kanc. č. 14, budova radnice, p. Sedláková v úředních dnech  pondělí  a  středa  od  9.00  do  11:00  hodin a od 14:00 do 17. 00 hodin.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

 

                       

Úřední hodiny úřadu MO Radvanice a Bartovice v souvislosti s krizovým opatřením
10 9 2020

Úřední hodiny úřadu MO Radvanice a Bartovice v souvislosti s krizovým opatřením

Vážení spoluobčané, v souladu s usnesením vlády ČR č. 996 bude provoz úřadu MO Radvanice a Bartovice omezen. Pro řešení úředních záležitostí využívejte přednostně telefonické či e-mailové spojení nebo písemnou formu - Česká pošta. Dále využívejte přednostně bezhotovostní způsob platby.  

Adresa e-podatelny:      posta@radvanice.ostrava.cz

Telefon sekretariát  :      599 416 100

ID datové schránky:       iygb6cd

Číslo účtu                  :       19-11622761/0100

Informace k realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“
19 8 2020

Informace k realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice ukončil dne 30. 6. 2020 realizaci projektu pod názvem „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Realizaci akce provedla společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Projekt řešil opatření pro obnovu a založení sídelní zeleně a posílení biodiverzity území. V rámci projektu byly řešeny i plochy zeleně kolem bytových domů na ul. Radvanická. Území bylo doplněno
i o mobiliář (lavičky, lavice se stoly, lehátka, houpací sítě, atd.) V areálu byly vybudovány altány
a venkovní grily. V území nechybí ani prvky podporující biodiverzitu území a to broučkoviště, plazníky, hmyzí hotely, domečky pro motýly a pro čmeláky.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 26.946.917,- Kč, z toho poskytnutá dotace byla 12.271.807,- Kč. Zbylé náklady byly hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostravy a z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

V současné době probíhá na zájmové ploše 3-letá následná rozvojová péče o dřeviny
a po jejím ukončení začne probíhat 10-ti letá udržitelnost projektu. Náklady na činnosti prováděné v tomto období budou činit částku 5.243.541,- Kč.

Oznámení uzavření knihovny a klubu Bartík v Bartovicích
22 6 2020

Oznámení uzavření knihovny a klubu Bartík v Bartovicích

Oznamujeme občanům, že provoz knihovny a klubu Bartík ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích, se do odvolání ruší. Důvodem je mimořádná havárie - zatečení do objektu. Na odstranění závady se pracuje a o znovuotevření knihovny budou občané informováni. Děkujeme za pochopení.

Mobilní rozhlas
2 4 2020

Mobilní rozhlas

Městský obvod Radvanice a Bartovice přináší službu -  Mobilní rozhlas

Rozpočet městského obvodu na rok 2020
29 1 2020

Rozpočet městského obvodu na rok 2020

Před koncem roku 12. 12. zastupitelé městského obvodu schválili vyrovnaný rozpočet, který se nám díky získávání externích financí a změnou financování daří navyšovat. Pro rok 2020 byla příjmová i výdajová složka rozpočtu schválena ve výši 91 855 tis. Kč. V porovnání s rokem loňským došlo k navýšení o cca 12 mil. Kč. Jistě je na místě připomenout, že městský obvod nemá žádnou půjčku ani nesplácené závazky.

POZOR! Změna v poplatcích ze psů od 1. 1. 2020
27 1 2020

POZOR! Změna v poplatcích ze psů od 1. 1. 2020

POZOR! Změna v poplatcích ze psů od 1. 1. 2020

Podle novely veterinárního zákona musí být každý pes na území ČR od 1. 1. 2020 opatřen čipem, jinak nemůže podstoupit očkování proti vzteklině, které je povinné. Držitel psa je povinen nahlásit číslo čipu evidenčnímu orgánu (za psa chovaného na území městského obvodu Radvanice a Bartovice úřadu tohoto městského obvodu), a to dle Obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění pozdějších předpisů, kterou vydalo statutární město Ostrava.

Nejen kvůli těmto legislativním změnám, které finančně zatíží držitele psů, se městský obvod rozhodl od 1. 1. 2020 upustit od vybírání poplatků ze psů u držitelů, kteří mají trvalý pobyt v rodinném domě na území našeho obvodu. Tito již platí daň z nemovitostí a mnohdy jejich psi zahrady po celý rok ani neopustí.

Služebna městské policie
31 3 2016

Služebna městské policie

Pro účely zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v městském obvodu Radvanice a Bartovice Městskou policií Ostrava dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, mohou občané využívat telefonního čísla 725 528 578, na kterém je možno kontaktovat strážníky služebny v Ostravě-Radvanicích, ul. Těšínská (ve dvoře úřadu městského obvodu).