Aktuálně

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
23 2 2021

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Vážení spoluobčané, v příloze naleznete aktuální mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která se týkají izolace a karantény a nošení ochranných prostředků v souvislosti s onemocnění COVID-19.

Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 09. 02. 2021
22 2 2021

Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 09. 02. 2021

V příloze naleznete oznámení ČSÚ ze dne 09. 02. 2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice.

Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizových opatření
16 2 2021

Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizových opatření

V příloze naleznete usnesení vlády č. 59-74 o vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizových opatření.

Úřední hodiny Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice
15 2 2021

Úřední hodiny Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice

V souvislosti s prodloužením nouzového stavu dochází ke změně úředních hodin ÚMOb Radvanice a Bartovice, a to pondělí a středa od 8:00- 11.30  12:30-17:00 hodin. 

Oznámení ČEZ Distribuce o přerušení dodávky elektřiny dne 01. března 2021
10 2 2021

Oznámení ČEZ Distribuce o přerušení dodávky elektřiny dne 01. března 2021

ČEZ Distribuce oznamuje, že dne 01. 03. 2021 dojde v Ostravě-Bartovicích k plánové odstávce dodávky elektřiny na ul. Na Pasekách, Pod Bažantnicí, Šenovská, U Důlňáku a parc. č., přesně uvedených v příloze oznámení. 

Oznámení ČEZ Distribuce o přerušené dodávky elektřiny
3 2 2021

Oznámení ČEZ Distribuce o přerušené dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce a.s. si Vás dovoluje upozornit na plánované přerušení dodávky elektřiny v Ostravě-Bartovicích dne 23.02.2021 v době od 7:30 do 15:30 hodin. Týká se ulic Pod Bažantnicí, Šenovská, U Důlňáku a parc. č. 1622/1.

Přesný rozpis dotčených domů naleznete v příloze.   

Informace pro občany - kontaktní místo pro PCR test na COVID-19
29 1 2021

Informace pro občany - kontaktní místo pro PCR test na COVID-19

Pokud Vás lékař nebo hygiena posílá na PCR test na COVID-19, sami si vyberte místo a čas odběru a objednejte se! V příloze naleznete odkaz na rezervaci termínu. Objednáním ušetříte čas sobě i zdravotníkům a zároveň snižujete riziko kontaktu s jinými osobami!

Harmonogram svozu odpadů pro Radvanice a Bartovice rok 2021
25 1 2021

Harmonogram svozu odpadů pro Radvanice a Bartovice rok 2021

Vážení spoluobčané! V příloze naleznete harmonogram svozu odpadů pro náš MO v roce 2021.

ONLINE Veletrh středních škol MSK 2021_2022
15 1 2021

ONLINE Veletrh středních škol MSK 2021_2022

Projekt ONLINE Veletrh středních škol MSK 2021_2022který je organizován Moravskoslezským krajem, Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a Úřadem práce České republiky v Ostravě a je určen žákům, jejich zákonným zástupcům a všem uchazečům o studium na středních školách v našem kraji pro školní rok 2021/2022. 

Městský obvod žádá o finance z Norských fondů pro zlepšení životního prostředí
22 12 2020

Městský obvod žádá o finance z Norských fondů pro zlepšení životního prostředí

MO Radvanice a Bartovice žádá o podporu ve Výzvě Bergen na implementaci vybraných přírodě blízkých adaptačních  a mitigačních opatření, číslo výzvy: Call-4A z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“financovaného z Norských fondů 2014–2021 pro projekt

Budování zelené infrastruktury v Ostravě-Radvanicích a Bartovicích – etapa B

Sběr použitého jedlého oleje
15 12 2020

Sběr použitého jedlého oleje

Sběr použitého jedlého oleje

Využívejte sběrné dvory
6 11 2020

Využívejte sběrné dvory

Ostravské sběrné dvory jsou otevřeny neustále, i v období nouzového stavu, jen 1. listopadu přešly na zimní provozní dobu. Občané Ostravy sem mohou přivážet větší předměty, které se během vánočního úklidu rozhodnou vyřadit ze svých domácností, ale které se nevejdou do kontejnerů.

 

Úřední hodiny úřadu MO Radvanice a Bartovice v souvislosti s krizovým opatřením
10 9 2020

Úřední hodiny úřadu MO Radvanice a Bartovice v souvislosti s krizovým opatřením

Vážení spoluobčané, v souladu s usnesením vlády ČR č. 996 bude provoz úřadu MO Radvanice a Bartovice omezen. Pro řešení úředních záležitostí využívejte přednostně telefonické či e-mailové spojení nebo písemnou formu - Česká pošta. Dále využívejte přednostně bezhotovostní způsob platby.  

Adresa e-podatelny:      posta@radvanice.ostrava.cz

Telefon sekretariát  :      599 416 100

ID datové schránky:       iygb6cd

Číslo účtu                  :       19-11622761/0100

Informace k realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“
19 8 2020

Informace k realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice ukončil dne 30. 6. 2020 realizaci projektu pod názvem „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Realizaci akce provedla společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Projekt řešil opatření pro obnovu a založení sídelní zeleně a posílení biodiverzity území. V rámci projektu byly řešeny i plochy zeleně kolem bytových domů na ul. Radvanická. Území bylo doplněno
i o mobiliář (lavičky, lavice se stoly, lehátka, houpací sítě, atd.) V areálu byly vybudovány altány
a venkovní grily. V území nechybí ani prvky podporující biodiverzitu území a to broučkoviště, plazníky, hmyzí hotely, domečky pro motýly a pro čmeláky.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 26.946.917,- Kč, z toho poskytnutá dotace byla 12.271.807,- Kč. Zbylé náklady byly hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostravy a z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

V současné době probíhá na zájmové ploše 3-letá následná rozvojová péče o dřeviny
a po jejím ukončení začne probíhat 10-ti letá udržitelnost projektu. Náklady na činnosti prováděné v tomto období budou činit částku 5.243.541,- Kč.