Aktuálně

Informace pro občany - 4. výzva kotlíkových dotací
12 5 2022

Informace pro občany - 4. výzva kotlíkových dotací

SM Ostrava oznamuje občanům, že informační seminář ke "kotlíkovým dotacím" pro občany města Ostravy se uskuteční dne 30. května 2022 v 15:00 hodin v prostorách Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, v zasedacím sále zastupitelstva, místnost č. 306. Zájemcům budou zodpovězeny dotazy ve věci  podávání žádostí, výši podpory, způsobu proplácení dotace, možnosti využití předfinancování atd. 

Pozvánka na letní kino
11 5 2022

Pozvánka na letní kino

I letos pro své občany připravil MO promítání letního kina. V pátek 17.6. 2022 od 21:15 hodin začínáme promítáním v Bartovicích u SD. Na programu bude akční komedie "Tři tygři ve filmu :JACKPOT." Nenechte si ujít akční komedii Ostravské komediální a improvizační skupiny Tři tygři divadla Mír pod vedením Štěpána Kozuba! Přijďte, jistě se dobře pobavíte. 

Další promítání letního kina se bude z důvodu rekonstrukce Kouparku konat ve dvoře radnice v Radvanicích, v termínech 22. 07., 20. 08., a 10. 09. 2022. O titulech promítaných  filmů budete informováni v RaB novinách.

Uzavření KouParku a zahájení stavby
2 5 2022

Uzavření KouParku a zahájení stavby

Od 3.5.2022, bude areál pro veřejnost uzavřen z důvodu dokončení poslední etapy výstavby. Proto nebude moci být dočasně využívána inline dráha, dno bývalého bazénu včetně dětského prvku, veřejné WC a taktéž nebude v provozu stánek s občerstvením. Stavba potrvá maximálně 12 měsíců, tj. do dubna 2023.

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice Vás zve na „Den rodiny”
13 4 2022

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice Vás zve na „Den rodiny”

dne 28. 5. 2022 od 13:00 hod.
areál „TJ SOKOL”
Ostrava - Bartovice

Upozornění majitelům psů
10 2 2022

Upozornění majitelům psů

Vyrozumění majitelům psů s trvalým pobytem v rodinném domě v městském obvodu Radvanice a Bartovice

Informace pro občany
1 2 2022

Informace pro občany

Pokud zkrachoval Váš dodavatel elektřiny nebo plynu a platíte vysoké zálohy, pomohou Vám sociální pracovníci. Kontakty a další důležité informace  naleznete v přiloženém letáku.

Svozový harmonogram pro Radvanice a Bartovice 2022
31 1 2022

Svozový harmonogram pro Radvanice a Bartovice 2022

Harmonogram pro Radvanice a Bartovice 2022

Sběr použitého jedlého oleje
15 12 2020

Sběr použitého jedlého oleje

Sběr použitého jedlého oleje

Informace k realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“
19 8 2020

Informace k realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice ukončil dne 30. 6. 2020 realizaci projektu pod názvem „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Realizaci akce provedla společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Projekt řešil opatření pro obnovu a založení sídelní zeleně a posílení biodiverzity území. V rámci projektu byly řešeny i plochy zeleně kolem bytových domů na ul. Radvanická. Území bylo doplněno
i o mobiliář (lavičky, lavice se stoly, lehátka, houpací sítě, atd.) V areálu byly vybudovány altány
a venkovní grily. V území nechybí ani prvky podporující biodiverzitu území a to broučkoviště, plazníky, hmyzí hotely, domečky pro motýly a pro čmeláky.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 26.946.917,- Kč, z toho poskytnutá dotace byla 12.271.807,- Kč. Zbylé náklady byly hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostravy a z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

V současné době probíhá na zájmové ploše 3-letá následná rozvojová péče o dřeviny
a po jejím ukončení začne probíhat 10-ti letá udržitelnost projektu. Náklady na činnosti prováděné v tomto období budou činit částku 5.243.541,- Kč.