Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuálně

Poslední změna: Pondělí 03.04.2017 10:18 by Bartková Marcela

Upozornění na povinnost uhrazení poplatků za psa

Středa 07.03.2018 09:08

Rádi bychom připomněli občanům městského obvodu Radvanic a Bartovice, že poplatek za psa je splatný do 31. března 2018. Tento poplatek je povinen hradit každý držitel psa, který má na území městského obvodu trvalé bydliště.

Poplatková a přihlašovací povinnost se týká štěněte staršího tři měsíce. Psa lze přihlásit (ale také odhlásit) v budově úřadu městského obvodu, kanceláři č. 13, v 1. poschodí.

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti v pokladně v budově úřadu, bezhotovostním převodem
na číslo účtu 19-11622761/0100 či poštovní poukázkou. Při úhradě převodem vždy uvádějte svůj variabilní symbol nebo jako variabilní symbol uveďte kód 2711 a jméno majitele psa, abychom mohli platbu identifikovat.

U psů, kde je poplatek 1000,- Kč a výše, lze poplatek hradit ve dvou splátkách.

Pokud již psa nevlastníte, je nutné provést jeho odhlášení.

Případné dotazy směřujte na Ing. Kateřinu Poskerovou: kposkerova@radvanice.ostrava.cz nebo tel. č. 599 416 137.

Prevence proti nákaze ptačí chřipkou

Středa 21.02.2018 09:33

Informace ze Státní veterinární správy ohledně aktuální nákazové situace týkající se výskytu ptačí chřipky v Evropě.

P o z v á n k a

P o z v á n k a

Středa 14.02.2018 14:02

Městský obvod RaB zve srdečně občany na pořad známého a populárního MUDr. Radima Uzla a písničkáře Pepy Štrosse " O sexu převážně-nevážně" . Se svým typickým humorem a nadhledem Vás provede světem intimních slastí a strastí. V pátek 20. dubna 2018 v 18.00 hodin se společně sejdeme ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích a určitě se dobře pobavíme! Vstupné 80,-Kč je v předprodeji v budově radnice, kanc. č. 14. u p. J. Sedlákové. Těšíme se na Vás!!!

Pozvánka na koncerty vážné hudby v 1.pololetí 2018

Pondělí 15.01.2018 14:16

Městský obvod Radvanice a Bartovice ve spolupráci s Janáčkovou konzervatoří Ostrava, připravil i letos pro milovníky vážné hudby sérii jarních koncertů vážné hudby, které se těší stále větší oblibě. V úterý 13. února, 6. března a 17. dubna 2018 se setkáme v 17:00 hodin v obřadní síni úřadu. Vstupné 30,-Kč zůstává nezměněno. Těšíme se na Vás. 

Realizace projektu "Sídelní zeleň-Fryštátská v k.ú. Radvanice"- informace občanům

Čtvrtek 07.12.2017 09:57

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice zahájil dne 12. 10. 2017 realizaci projektu „Sídelní zeleň - Fryštátská v k.ú. Radvanice“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem projektu je zvýšení ekologické stability a zvýšení druhové diverzity řešeného území a to prostřednictvím zakládání a regenerace zeleně v k.ú. Radvanice. V rámci projektu bude provedeno založení trávníků, ošetření stávajících dřevin a výsadba dřevin nových. Není opomenuta ani následná rozvojová péče. Celkové způsobilé výdaje činí 5.264.527,- Kč, z toho dotace EU je 3.158.716 Kč (60%). Zbylé náklady jsou hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostrava a rozpočtu městského obvod Radvanice a Bartovice. Termín ukončení realizace projektu je plánován na 30. 4. 2021

Veřejné projednávání posudku "Skládka uhlí AMO

Pondělí 27.11.2017 12:36

Skládka uhlí

Dne 4. 12. 2017 v 15:30 hodin v Hasičské zbrojnici v OstravěRadvanicích se uskutečnilo veřejné projednání ve věci skládky uhlí v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava, která podala v tomto roce žádost Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje na vznik „polní skládky uhlí“ o rozloze 42 tis. m2 s kapacitou 200 tis. tun uhlí. Po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce krajského úřadu (do 7. 12. 2017) může veřejnost a dotčené subjekty   k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření na adresu krajského úřadu.Byli jsme od samotného počátku proti jakémukoliv dalšímu zdroji znečištění ovzduší a životního prostředí v našem městském obvodě Radvanice a Bartovice, kde jsou už i tak dlouhodobě porušovány limity z hlediska prašnosti. Zároveň se nám zdá být doslova nehorázností, když společnost, která využila evropských dotací na mediálně propagovanou ekologickou stavbu s cílem snížit prašnost v ovzduší, nyní vybuduje skládku uhlí, která může být naopak zdrojem dalšího znečišťování. Krajský úřad, který vydává posouzení vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), si nechal z důvodu našich námitek a připomínek vypracovat oponentní studii, která je rovněž se záměrem zveřejněna na webu https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2025 

Bc. Aleš Boháč, MBA. v.r.

 

Novinové články k chystané skládce uhlí AMO

https://ostrava.idnes.cz/mittal-chce-skladkovat-uhli-obvod-je-proti-fjg-/ostrava-zpravy.aspx?c=A171128_367235_ostrava-zpravy_woj

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/zapraseny-ostravsky-obvod-odmita-novou-skladku-uhli-20171127.html

OZV č. 5/2017 Statutárního města Ostravy, o nočním klidu

Úterý 09.05.2017 14:04

Upozorňujeme občany, že vstoupila v platnost OZV č. 5/2017, o nočním klidu. S obsahem vyhlášky se můžete seznámit v příloze. Porušení výše uvedené OZV se vystavuje fyzická i právnická osoba postihu v souladu s § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Služebna městské policie

Čtvrtek 31.03.2016 09:27

Pro účely zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v městském obvodu Radvanice a Bartovice Městskou policií Ostrava dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, mohou občané využívat telefonního čísla 725 528 578, na kterém je možno kontaktovat strážníky služebny v Ostravě-Radvanicích, ul. Těšínská (ve dvoře úřadu městského obvodu).

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

Pondělí 29.06.2015 11:20

V případě statutárního města Ostrava mohou občané řešit vydání nového občanského průkazu na Magistrátu města Ostrava, odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů, Ostrava-Moravská Ostrava, Gorkého 2 (tel. 844 121 314, 599 499 311), a to v úředních dnech:

pondělí a středa:     8:00 – 11:30     12:30 – 18:00

úterý a čtvrtek:        8:00 – 11:30     12:30 – 16:00

pátek:                     8:00 – 11:00

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 416 100


Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava - Radvanice


Úřední hodiny »