Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuálně

Poslední změna: Pondělí 03.04.2017 10:18 by Bartková Marcela
Silvestrovský ohňostroj 2017 - pozvánka

Silvestrovský ohňostroj 2017 - pozvánka

Pondělí 18.12.2017 10:52

Městský obvod Radvanice a Bartovice pořádá každoroční setkání s občany u příležitosti "Silvestrovského ohňostroje" dne 31. 12. 2017 ve 21.00 hodin. Akce začíná od 20.45 hodin. Přijďte  s námi přivítat rok 2018. Připraveno bude i něco na zahřátí! Těšíme se na Vás.

Pozvánka na Vánoční koncert Janáčkovy konzervatoře

Pozvánka na Vánoční koncert Janáčkovy konzervatoře

Středa 13.12.2017 14:41

Janáčkova konzervatoř Ostrava zve občany na vánoční koncerty ve dnech 20. a 21. prosince 2017 v 18.30 hodin v sále Leoše Janáčka. Podrobnosti naleznete v přiloženém letáku.

Realizace projektu "Sídelní zeleň-Fryštátská v k.ú. Radvanice"- informace občanům

Čtvrtek 07.12.2017 09:57

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice zahájil dne 12. 10. 2017 realizaci projektu „Sídelní zeleň - Fryštátská v k.ú. Radvanice“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem projektu je zvýšení ekologické stability a zvýšení druhové diverzity řešeného území a to prostřednictvím zakládání a regenerace zeleně v k.ú. Radvanice. V rámci projektu bude provedeno založení trávníků, ošetření stávajících dřevin a výsadba dřevin nových. Není opomenuta ani následná rozvojová péče. Celkové způsobilé výdaje činí 5.264.527,- Kč, z toho dotace EU je 3.158.716 Kč (60%). Zbylé náklady jsou hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostrava a rozpočtu městského obvod Radvanice a Bartovice. Termín ukončení realizace projektu je plánován na 30. 4. 2021

Veřejné projednávání posudku "Skládka uhlí AMO

Pondělí 27.11.2017 12:36

Skládka uhlí

Dne 4. 12. 2017 v 15:30 hodin v Hasičské zbrojnici v OstravěRadvanicích se uskutečnilo veřejné projednání ve věci skládky uhlí v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava, která podala v tomto roce žádost Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje na vznik „polní skládky uhlí“ o rozloze 42 tis. m2 s kapacitou 200 tis. tun uhlí. Po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce krajského úřadu (do 7. 12. 2017) může veřejnost a dotčené subjekty   k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření na adresu krajského úřadu.Byli jsme od samotného počátku proti jakémukoliv dalšímu zdroji znečištění ovzduší a životního prostředí v našem městském obvodě Radvanice a Bartovice, kde jsou už i tak dlouhodobě porušovány limity z hlediska prašnosti. Zároveň se nám zdá být doslova nehorázností, když společnost, která využila evropských dotací na mediálně propagovanou ekologickou stavbu s cílem snížit prašnost v ovzduší, nyní vybuduje skládku uhlí, která může být naopak zdrojem dalšího znečišťování. Krajský úřad, který vydává posouzení vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), si nechal z důvodu našich námitek a připomínek vypracovat oponentní studii, která je rovněž se záměrem zveřejněna na webu https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2025 

Bc. Aleš Boháč, MBA. v.r.

 

Novinové články k chystané skládce uhlí AMO

https://ostrava.idnes.cz/mittal-chce-skladkovat-uhli-obvod-je-proti-fjg-/ostrava-zpravy.aspx?c=A171128_367235_ostrava-zpravy_woj

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/zapraseny-ostravsky-obvod-odmita-novou-skladku-uhli-20171127.html

Pozvánka na Vítání občánků dne 20. 01. 2018

Pozvánka na Vítání občánků dne 20. 01. 2018

Pondělí 27.11.2017 09:18

Starostka MO Radvanice a Bartovice zve rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se na slavnostním vítání občánků dne 20. ledna 2018 v 10.00 hodin v obřadní síni radnice, aby se v úřední dny dostavili na matriku s platným občanským průkazem a rodným listem dítěte. Podrobnosti naleznete v přiloženém plakátu.

Pozvánka Římskokatolické farnosti Radvanice

Pondělí 20.11.2017 13:50

Římskokatolická farnost připravila pro občany výstavu betlémů v kostele Neposkvrněného početí  Panny Marie v Radvanicích. Výstava bude ke zhlédnutí v termínech uvedených v příloze. Další akci připravila mládež z radvanické farnosti, a to vánoční hru "Putování do Betléma", kterou mohou zájemci shlédnout na 2 svátek vánoční tj. 26. 12. 2017 v 10.00 hodin v kostele v Radvanicích. Další informace se týká Tříkrálové sbírky, která bude probíhat 1 - 15. ledna 2018. Podrobnosti naleznete rovněž v přiloženém letáku.

Informace pro občany OZO-svoz odpadů ve vánočním období a provoz sběrných dvorů

Úterý 14.11.2017 08:09

Odvoz odpadů v období Vánoc

Stejně jako každý rok, i letos společnost OZO Ostrava zajistí odvoz odpadů i v období Vánoc. „O vánočních svátcích 25. a 26. prosince přijedou vozy OZO Ostrava pro odpad podle standardního harmonogramu jako kdykoliv jindy v pondělí a úterý. Jsou sice dny volna, ale v čase hojnosti a obdarovávání obyvatelé kontejnery zaplňují častěji. Proto v některých oblastech dokonce počítáme s posílením svozu, a to už i v předvánočním období a pak mezi Vánocemi a Novým rokem. K takovým místům patří zejména ostravská sídliště s vysokou hustotou obyvatelstva, a tedy i s větší produkcí odpadu,“ informuje Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava a dodává, že kontejnery na sídlištích je třeba o Vánocích vyprazdňovat častěji i proto, že v prosinci odpad tradičně nabírá na objemu. „Zatímco v listopadu, kdy probíhá předvánoční úklid, máme statisticky podložen hmotnostní růst odpadu, v prosinci zaznamenáváme hlavně jeho vizuální, tedy objemový nárůst. Odpadu je prostě kvůli obalům z dárků a nadměrného množství krabic objemově víc,“ pokračuje a přidává informaci o tom, že 25. a 26. prosince nebudou otevřeny sběrné dvory. „V následujících dnech však budou k dispozici podle klasického harmonogramu, v běžný den budou zavřeny pouze 1. ledna 2018, tedy na Nový rok v pondělí, kdy mají zaměstnanci společnosti OZO Ostrava volno. Proto v tento den výjimečně neodvážíme ani odpad. Svozy odpadu v prvním lednovém týdnu tedy budou posunuty o jeden den, což je podstatná informace zejména pro občany, kteří mají popelnici u rodinného domu a jsou zvyklí ji v určitý den přichystat k vyprázdnění. Na webových stránkách www.ozoostrava.cz rozhodně včas uvedeme všechny nezbytné informace.“

 

Svoz vánočních stromků

V souladu s tradicí, kdy odstrojování vánočních stromků začíná v den svátku Tří králů, zahajuje společnost OZO Ostrava jejich odvoz hned v nejbližší možný svozový den. Protože v roce 2018 připadá zmíněný svátek na sobotu 6. ledna, svoz stromků bude zahájen v pondělí 8. ledna.  Od tohoto dne mohou občané odkládat stromky vedle kontejnerových stanovišť na směsný odpad o objemu 1 100 litrů. Svoz vánočních stromků pak bude pokračovat po čtyři týdny podle předem stanoveného harmonogramu, což znamená, že konkrétně na ostravská sídliště přijede svozové auto pro stromečky na jedno místo celkem čtyřikrát.

Svoz vánočních stromků se netýká obyvatel rodinných domů a ani menších bytových domů v centru města, kde stojí popelnice uvnitř bloků ve dvorech, kam svozové auto vzhledem ke svým rozměrům neprojede. Občané z těchto oblastí mohou stromky odkládat ve sběrných dvorech.

 

 

 

 

 

OZV č. 5/2017 Statutárního města Ostravy, o nočním klidu

Úterý 09.05.2017 14:04

Upozorňujeme občany, že vstoupila v platnost OZV č. 5/2017, o nočním klidu. S obsahem vyhlášky se můžete seznámit v příloze. Porušení výše uvedené OZV se vystavuje fyzická i právnická osoba postihu v souladu s § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Služebna městské policie

Čtvrtek 31.03.2016 09:27

Pro účely zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v městském obvodu Radvanice a Bartovice Městskou policií Ostrava dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, mohou občané využívat telefonního čísla 725 528 578, na kterém je možno kontaktovat strážníky služebny v Ostravě-Radvanicích, ul. Těšínská (ve dvoře úřadu městského obvodu).

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

Pondělí 29.06.2015 11:20

V případě statutárního města Ostrava mohou občané řešit vydání nového občanského průkazu na Magistrátu města Ostrava, odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů, Ostrava-Moravská Ostrava, Gorkého 2 (tel. 844 121 314, 599 499 311), a to v úředních dnech:

pondělí a středa:     8:00 – 11:30     12:30 – 18:00

úterý a čtvrtek:        8:00 – 11:30     12:30 – 16:00

pátek:                     8:00 – 11:00

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 416 100


Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava - Radvanice


Úřední hodiny »