Dotační projekty

Informace k realizaci projektů

Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku

Informace k realizaci projektu

Energetické úspory bytových domů v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích

Na ulicích Těšínská č. 259/1104 a 261/1105, Těšínská 587/316, Trnkovecká 1106/5 a U Statku 185/6.

Zelené střechy - zastávky MHD

Projekt řeší hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí.

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Projekty řeší řízení spotřeby energií za účelem dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí a zvýšení soběstačnosti budov.