Zelené střechy - zastávky MHD

Projekt řeší hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí.

Statutární město Ostrava realizuje projekt s názvem „Zelené střechy - zastávky MHD“, reg. č. 5211000103 v rámci Národního programu Životní prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Projekt řeší hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí. Konkrétně dojde k přestavbě střech jedenácti čekáren MHD v katastru městského obvodu Radvanice a Bartovice za střechy s akumulační (vegetační) schopností ve variantě polointenzivní zelené střechy. Realizace projektu se předpokládá v období od května do září 2023.