Energetické úspory bytových domů

Na ulicích Těšínská č. 259/1104 a 261/1105, Těšínská 587/316, Trnkovecká 1106/5 a U Statku 185/6.

V měsíci srpnu roku 2020 byla statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, zahájena první ze čtyř etap projektu „ENERGETICKÉ ÚSPORY BYTOVÝCH DOMŮ V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH A BARTOVICÍCH“, který je spolufinancován Evropskou unií, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, vyhlášeného 78. Výzvou pod názvem „Energetické úspory v bytových domech III “. Projekt řeší postupnou revitalizaci čtyř bytových domů na ulicích Těšínská č. 259/1104 a 261/1105, Těšínská 587/316, Trnkovecká 1106/5 a U Statku 185/6.

Realizace prvních dvou bytových domů probíhala od srpna roku 2020 do srpna roku 2021 a v rámci této etapy byly revitalizovány dva bytové domy a to BD na ulici Těšínská 259/1104 a 261/1105 a dále bytový dům na ulici Trnkovecká 587/316. Celkové stavební náklady u těchto dvou bytových domů činily 23,9 mil. Kč včetně DPH.