Informace o realizaci projektů z Norských fondů

20/1 2023

Realizace projektu spolufinancovaného z Norských fondů je ukončena

Městský obvod Radvanice a Bartovice v roce 2022 úspěšně ukončil realizaci projektu „Budování zelené infrastruktury v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích – etapa B“, který je tvořen 7 dílčími projekty. Projekt je podporován z Norských fondů, v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ výzva č. NF Call-4A -3.4.2.1 Bergen. Další informace naleznete v příloze.