Odbor majetkový, bytový a investic

Řeší:

Odbor majetkový, bytový a investic zajišťuje činnosti spojené se správou majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Radvanice a Bartovice k hospodaření a s investiční výstavbou městského obvodu Radvanice a Bartovice. A to zejména:

 - správa hřbitovů v Radvanicích a Bartovicích

 - pronájmy a správu bytového fondu,

 - pronájmy a správu nebytových prostor,

 - pronájmy pozemků,

 - zřízení věcných břemen a vydání souhlasu s umístěním stavby na pozemcích městského obvodu.

 

Kontakt


zastupující vedoucí odboru majetkového, bytového a investic

- věcné břemena

599416109
email: 

specialista přípravy a realizace investic
599416140
email: 


referent odboru majetkového, bytového a investic

- hrobová místa, pozemky

599416114
email: 


referent odboru majetkového, bytového a investic

- bytové záležitosti

599416110
email: 

Obecné zásady

Zásady pro přidělování bytu

Zásady pro umisťování tech. zařízení

Zásady pro stanovení úplaty zřízení věcného břemene

Kontakty

Jana Cielecká
zastupující vedoucí odboru majetkového, bytového a investic