Odbor majetkový, bytový a investic

Řeší:

Odbor majetkový, bytový a investic zajišťuje činnosti spojené se správou majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Radvanice a Bartovice k hospodaření a s investiční výstavbou městského obvodu Radvanice a Bartovice. A to zejména:

 - správa hřbitovů v Radvanicích a Bartovicích

 - pronájmy a správu bytového fondu,

 - pronájmy a správu nebytových prostor,

 - pronájmy pozemků,

 - zřízení věcných břemen a vydání souhlasu s umístěním stavby na pozemcích městského obvodu.

Obecné zásady

Zásady pro přidělování bytu

Zásady pro umisťování tech. zařízení

Zásady pro stanovení úplaty zřízení věcného břemene

Kontakty

Jana Cielecká
zastupující vedoucí odboru majetkového, bytového a investic