Odbor majetkový, bytový a investic

Řeší:

Odbor majetkový, bytový a investic zajišťuje činnosti spojené se správou majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Radvanice a Bartovice k hospodaření a s investiční výstavbou městského obvodu Radvanice a Bartovice. A to zejména:

 - správa hřbitovů v Radvanicích a Bartovicích

 - pronájmy a správu bytového fondu,

 - pronájmy a správu nebytových prostor,

 - pronájmy pozemků,

 - zřízení věcných břemen a vydání souhlasu s umístěním stavby na pozemcích městského obvodu.

Kontakty

Jana Cielecká
zastupující vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
Michaela Draštíková
referent odboru majetkového, bytového a investic
Martina Neuwirthová, DiS.
referent odboru majetkového, bytového a investic