Formuláře

Žádost o nájem pozemku pod stavbou garáže Autor: bart49 — Poslední změna: Čtvrtek 30.07.2015 10:25
Žádost o souhlas s umístěním stavby Autor: bart49 — Poslední změna: Čtvrtek 30.07.2015 10:26
Dotazník žadatele o byt Autor: bart49 — Poslední změna: Pondělí 09.11.2020 10:22
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy Autor: bart49 — Poslední změna: Pondělí 09.11.2020 10:17
Přihlášení/odhlášení osoby do bytu Autor: bart49 — Poslední změna: Pondělí 27.07.2015 09:17
Domovní řád Autor: bart49 — Poslední změna: Pondělí 26.09.2016 09:09
Zásady pro umisťování tech. zařízení Autor: bart49 — Poslední změna: Pondělí 27.07.2015 09:17
Žádost o umístění tech. zařízení Autor: bart49 — Poslední změna: Pondělí 27.07.2015 09:15
Žádost o stavební úpravy bytů a NBP Autor: bartkovama — Poslední změna: Pátek 21.08.2015 09:01
Žádost o koupi pozemku - nemovitosti Autor: bartkovama — Poslední změna: Čtvrtek 30.07.2015 10:25
Výměna bytu Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 27.07.2015 09:18
Zásady pro přidělování bytu Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 21.09.2016 09:30
Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Autor: bartkovama — Poslední změna: Čtvrtek 08.12.2016 09:26
Provozní řád - společné části mateřské školy v Bartovicích Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 24.05.2017 09:15
Provozní řád - klub důchodců v Radvanicích Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 24.05.2017 09:16
Dotazník žadatele o byt v DPS Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 21.10.2020 10:40
Úplata za zřízení věcného břemene Autor: juhanakka — Poslední změna: Středa 30.03.2022 09:40
Dotazník žadatele o byt - DPS Autor: krkoskovasa — Poslední změna: Pátek 01.03.2024 08:02
Dotazník - aktualizace Autor: krkoskovasa — Poslední změna: Pátek 01.03.2024 08:03