Školství - základní informace

Základní informace

Školství:

  • Zajišťuje podmínky pro plnění povinné školní docházky
  • Připravuje podklady pro zřizování a zrušování škol
  • Metodicky řídí příspěvkové organizace - mateřské školy, základní školu
  • Vyřizuje stížnosti na úsecích školství
  • Vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele mateřských škol, základní školy

 

ZŠ Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice:      http://www.zsvrchlickeho.cz/

MŠ Těšínská 279, Ostrava-Radvanice:      http://www.msradvanice.cz/

MŠ Za Ještěrkou 8, Ostrava-Bartovice:      http://www.mszajesterkou.cz