Radnice

Ověřování pravosti podpisu (legalizace)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ověřování pravosti podpisu (legalizace)

 2. Základní informace k životní situaci

  Legalizaci provádí Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizačního a vnitřních věcí, matrika, 1. p. dveře č. 14

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická i právnická osoba.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žadatel předloží listinu, na které chce podpis ověřit, a dále platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas).

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor organizační a vnitřních věcí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, 1. p. dveře č. 14

  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  +420599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
  Jana Sedláková
  referent pro přestupky a kulturu
  +420599416113 22 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K legalizaci (ověření pravosti podpisu) je třeba předložit:

  - platný průkaz totožnosti – občanský průkaz či cestovní pas
  - listinu, na které má být podpis ověřen

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za ověření jednoho podpisu na listině je 30,- Kč. Poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Při splnění všech podmínek na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání nelze učinit elektronicky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.11.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno