Radnice

Ztráta nebo odcizení osobního dokladu – OP, CD

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ztráta nebo odcizení osobního dokladu – OP, CD

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Držitel osobního dokladu je povinen bezodkladně ohlásit jeho ztrátu, odcizení, zničení nebo poškození úřadu příslušnému k jeho vydání, případně kterémukoliv matričnímu úřadu. Odcizení lze nahlásit také nejbližšímu útvaru policie ČR. Tyto orgány občanovi vystaví potvrzení o hlášené skutečnosti a oznámení postoupí místně příslušnému úřadu k dalšímu opatření.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan hlásí ztrátu nebo odcizení bez prodlení, musí předložit rodný list (popř.cestovní pas) a vyplnit tiskopis: ohlášení o ztrátě, poškození, zničení (odcizení – policie)

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Občan hlásí ztrátu nebo odcizení osobního dokladu osobně – vždy.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor organizační a vnitřních věcí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, matrika, 1.p. dveře č. 14

  Po, St - 8,00 - 12,00, 12,30 – 17,00 hod.

  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář: - oznámení o ztrátě, poškození, zničení občanského průkazu
  - oznámení o ztrátě, odcizení cestovního dokladu

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  100,-Kč hotově (u OP)
  Ztráta osobního dokladu se řeší jako přestupek – Magistrát města Ostravy

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žadatel oznamuje ztrátu či odcizení co nejdříve.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  V případě ztráty nebo odcizení OP podat žádost o vydání nového občanského průkazu do 15-ti dnů ode dne nahlášení ztráty, odcizení.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání nelze učinit elektronicky

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č.328/Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů  Zákon č.329/Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, matrika, 1.p. dveře č. 14
  tel. 599 416 120

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.03.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno