Radnice

ZÁPISY O URČENÍ OTCOVSTVÍ

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  ZÁPISY O URČENÍ OTCOVSTVÍ

 2. Základní informace k životní situaci

  Zápis o určení otcovství lze provést souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem.

  Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství musí být učiněno vždy před soudem.

  Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato, popř. k dítěti již narozenému.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Rodiče dítěte.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Rodiče dítěte (narozeného či nenarozeného) se dostaví na matriku a předloží potřebné doklady

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Zápis o určení otcovství lze sepsat u kteréhokoli matričního úřadu.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Matrika, odbor organizační a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00  Ostrava-Radvanice

  Úřední hodiny:

  Pondělí:

  8:00 - 11:30

  12:30 - 17:00
  Středa: 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

  Bc. Šárka Krkošková 

  vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí

   599416121 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  rodné listy, občanské průkazy, rozvedená žena rozsudek o rozvodu manželství, těhotesnký průkaz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za provedení zápisu o určení otcovství se nevybírá žádný správní poplatek.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Pokud se rodiče dostaví současně a předloží všechny stanovené doklady, je sepsáno souhlasné prohlášení rodičů bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem (§79a odst. 1 písm. d) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně:

  • uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu,
  • uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody

  (§ 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích).

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  26.10.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno