Radnice

Životní situace

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Autor: bart49 — Poslední změna: Středa 18.10.2017 08:33
Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Ohlášení adresy pro doručování písemností Autor: bart49 — Poslední změna: Středa 11.03.2015 09:40
Ohlášení adresy pro doručování písemností
Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy Autor: bart49 — Poslední změna: Středa 14.01.2015 09:53
Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel Autor: bart49 — Poslední změna: Středa 14.01.2015 10:03
Úmrtí – vydávání úmrtních listů (prvopis) Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 09.03.2015 10:32
Církevní sňatek Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 09.03.2015 10:40
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 09.03.2015 10:54
Ověřování pravosti podpisu (legalizace) Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 09.03.2015 11:02
Narození – vystavení rodného listu při zápisu narození (prvopis) Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 09.03.2015 11:09
Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 11.03.2015 09:46
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 11.03.2015 09:52
Povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 11.03.2015 09:58
Uzavření manželství Autor: bartkovama — Poslední změna: Čtvrtek 12.03.2015 11:03
Změna jména a příjmení Autor: bartkovama — Poslední změna: Čtvrtek 12.03.2015 11:16
Změna trvalého pobytu Autor: niessnerlu — Poslední změna: Čtvrtek 19.03.2015 10:03
Vydávání opisů matričních dokladů Autor: niessnerlu — Poslední změna: Čtvrtek 19.03.2015 10:17
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Autor: niessnerlu — Poslední změna: Čtvrtek 19.03.2015 10:36
Zprostředkování kontaktu Autor: niessnerlu — Poslední změna: Čtvrtek 19.03.2015 10:51
Zvláštní matrika - zápisy matričních událostí Autor: niessnerlu — Poslední změna: Čtvrtek 19.03.2015 12:24
Projednávání přestupků Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 23.03.2015 11:14
Občanské průkazy – stručné informace Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 10.01.2022 10:41
Ztráty, nálezy Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 11.01.2016 09:15
VYDÁNÍ CESTOVNÍHO DOKLADU Autor: juhanakka — Poslední změna: Pondělí 10.01.2022 10:41