Radnice

Ohlášení adresy pro doručování písemností

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlášení adresy pro doručování písemností

 2. Základní informace k životní situaci

  Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti. Tato adresa je odlišná od adresy místa trvalého pobytu.

  1. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

   Občan starší 15 let, pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci, zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun, zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý jednat v této věci.

  2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

   Občan ohlásí adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení na ohlašovně v místě trvalého pobytu. Občan vyplní tiskopis, který je k dispozici na ohlašovně, použití tiskopisu není podmínkou, ohlášení je možno učinit rovněž volnou formou, tj. v listinné podobě. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. To neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaném poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

   1. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

    Předložením vyplněného a podepsaného tiskopisu, příp. jiného písemného oznámení na ohlašovně v místě trvalého pobytu.

    1. Na které instituci životní situaci řešit
     Občan ohlásí adresu pro doručování na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, tj.
     • ve statutárním městě Ostrava na ohlašovně úřadu městského obvodu, a to Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Poruba, Nová Bělá, Vítkovice, Stará Bělá, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Proskovice, Michálkovice, Radvanice a Bartovice, Krásné Pole, Martinov, Polanka nad Odrou, Hrabová, Svinov, Třebovice, Plesná,
     • na obecním úřadu Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice a Vratimov.
    2. Jaké doklady je nutné mít s sebou

     Platný občanský průkaz, pokud nemá občanský průkaz, předloží platný cestovní doklad.

    3. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

     Tiskopis žádosti je k dispozici:
     - na evidenci obyvatel Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, 1. p. dveře č. 14

     - na kontaktním místě Czech POINT, Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, 1. p. dveře č. 14

    4. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

     Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

     1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

      Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je ohlášení adresy pro doručování provedeno bezodkladně.

      1. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

       Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

      2. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

       Další činnosti nejsou požadovány.

      3. Elektronická služba, kterou lze využít

       Ohlášení lze učinit elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu - posta@radvanice.ostrava.cz

       1. Popis byl naposledy aktualizován

        03.11.2021

       2. Datum konce platnosti popisu

        Neuvedeno