Radnice

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněný uživatel.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání tohoto objektu nebo jeho vymezené části občanem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěvou Kde: Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, vedoucí odboru, přízemí, dveře č. 1 a následným podáním žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor organizační a vnitřních věcí

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobní návštěvě občanský průkaz příp. cestovní pas a dále doklad osvědčující vlastnické či obdobné právo k objektu nebo jeho vymezené části (kupní smlouva, výpis z katastru nemovitosti apod.). V případě podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu prostřednictvím pošty či podatelny úřadu následně u nařízeného ústního jednání je třeba předložit občanský průkaz příp. cestovní pas a dále doklad osvědčující vlastnické či obdobné právo k objektu nebo jeho vymezené části (kupní smlouva, výpis z katastru nemovitosti apod.)

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, která je vyvěšena na webových stránkách Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, příp. u vedoucího odboru organizačního a vnitřních věcí.

  ŽÁDOST O ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel uhradí navrhovatel správní poplatek ve výši 100 Kč za každou osobu (dle části I., položka 2, písm. d) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obecně 30 dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Odpůrce, tj. osoba, které má být zrušen údaj o místu trvalého pobytu.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání lze učinit elektronicky.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  03.11.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno