Radnice

Životní situace

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Autor: bart49 — Poslední změna: Středa 18.10.2017 08:33
Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Ohlášení adresy pro doručování písemností Autor: bart49 — Poslední změna: Středa 11.03.2015 09:40
Ohlášení adresy pro doručování písemností
Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy Autor: bart49 — Poslední změna: Středa 14.01.2015 09:53
Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) Autor: bart49 — Poslední změna: Čtvrtek 26.10.2023 13:06
VYDÁVÁNÍ MATRIČNÍCH DOKLADŮ VČETNĚ DRUHOPISŮ (RODNÉ LISTY, ODDACÍ LISTY, ÚMRTNÍ LISTY) Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 18.10.2023 16:09
Uzavření manželství Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 18.10.2023 16:09
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 09.03.2015 10:54
Vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizace (ověřování pravosti podpisu) Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 25.10.2023 14:25
ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ, ZPĚTVZETÍ PŘÍJMENÍ PO ROZVODU MANŽELSTVÍ Autor: bartkovama — Poslední změna: Čtvrtek 26.10.2023 14:20
PROHLÁŠENÍ O VOLBĚ DRUHÉHO JMÉNA Autor: niessnerlu — Poslední změna: Čtvrtek 26.10.2023 14:31
Ohlášení změny trvalého pobytu Autor: niessnerlu — Poslední změna: Středa 25.10.2023 16:07
ZÁPISY O URČENÍ OTCOVSTVÍ Autor: niessnerlu — Poslední změna: Čtvrtek 26.10.2023 14:41
PETICE A STÍŽNOSTI Autor: niessnerlu — Poslední změna: Čtvrtek 26.10.2023 14:48
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Autor: niessnerlu — Poslední změna: Čtvrtek 19.03.2015 10:36
Zprostředkování kontaktu Autor: niessnerlu — Poslední změna: Čtvrtek 19.03.2015 10:51
ZÁPISY: NAROZENÍ, UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ, VZNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ NEBO ÚMRTÍ STÁTNÍCH OBČANŮ ČR V CIZINĚ – ZVLÁŠTNÍ MATRIKA V BRNĚ Autor: niessnerlu — Poslední změna: Čtvrtek 26.10.2023 14:08
Projednávání přestupků Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 23.03.2015 11:14
Občanské průkazy Autor: bartkovama — Poslední změna: Čtvrtek 26.10.2023 15:09
Ztráty, nálezy Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 11.01.2016 09:15
CESTOVNÍ DOKLADY Autor: juhanakka — Poslední změna: Čtvrtek 26.10.2023 15:11
Registrované partnerství Autor: krkoskovasa — Poslední změna: Středa 27.03.2024 13:27
Registrované partnerství