Žádost o vydání loveckého lístku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání loveckého lístku

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  1. složení zkoušky z myslivosti nebo
  2. získání právním předpisem stanoveného vzdělání
  3. dosažení věku 16 let
  4. způsobilost k právním úkonům bezúhonnost pojištění dle zákona o myslivosti
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žádost o vydání loveckého lístku podává u Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice fyzická osoba, která má trvalé bydliště v městském obvodu Radvanice a Bartovice. Žádost se podává na předepsaném tiskopisu uvedeném ZDE

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

  Pavla Kolářová
  referent pro životní prostředí
  599416143 3 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281 Stavební úřad
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz,
  • výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
  • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední
   nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách),
  • potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek
   pro "žáky a posluchače odborných škol..."),
  • doklad o pojištění dle § 48 zákona o myslivosti
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  • na 1 den 30 Kč,
  • na 5 dní 50 Kč,
  • na 30 dní 70 Kč,
  • na 6 měsíců 100 Kč,
  • na 1 rok 150 Kč,
  • na dobu neurčitou 1 000 Kč

  Poplatky se hradí v hotovosti při podání žádosti.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny správním řádem

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  13.06.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno