Komunální odpad – nádoby

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Komunální odpad – nádoby

 2. Základní informace k životní situaci

  Občanovi (vlastníkovi nemovitosti) nastane potřeba řešit nakládání s komunálními odpady
  u zkolaudovaného domu nebo vyměnit poškozenou nádobu, popřípadě shledá stávající počet nádob nedostačující potřebám bydlících obyvatel.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Jakýkoliv obyvatel nemovitosti podle místa trvalého pobytu nebo podle místa, kde se trvale zdržuje, v případě rodinných domků především vlastníci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel podá písemnou žádost, kde uvede, čeho se žádost týká (přidělení nádoby ke stavbě
  nebo novostavbě, výměna poškozené nádoby, přehodnocení stavu v počtu nádob k počtu obyvatel domu), úplnou adresu, počet obyvatel domu, popřípadě jiné okolnosti podporující žádost ( zdravotní stav, kojenci, přestárlé osoby a pod.). U obyvatel, kteří nemají trvalé bydliště – prohlášení o jejich pobytu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žádost se podává písemně nebo osobně.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Husova 1591/7, Ostrava-Moravská Ostrava, 3. patro, dveře č. 37 – Ing. Monika Kostihová tel. 599 444 915 nebo Jiřina Žambochová tel. 599 444 917

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  1. Doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
  2. Doklad o vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí)
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Čestné prohlášení o pobytu (lze stáhnout na stránkách magistrátu)

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Nejpozději do 4 týdnů od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  23.03.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno