Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky

 2. Základní informace k životní situaci

  Pro povolení uzavírky a nařízení objížďky na místních komunikacích je nutno podat vyplněnou žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky na podatelnu úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Stavebník (investor)

  Zhotovitel prací (dodavatel)

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Vyplnit formulář o povolení uzavírky a nařízení objížďky. ZDE

  Vyplnit formulář o vydání stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích. ZDE

  Situační nákres dopravního značení nechat odsouhlasit Policií ČR Dopravním inspektorátem, Výstavní 55, Ostrava Vítkovice.

  Jaké jsou přílohy žádosti

  Situační nákres dopravního značení uzavírky a objížďky odsouhlasený Policií ČR Dopravním inspektorátem, Výstavní 55, Ostrava Vítkovice

  Souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy.

  Souhlas vlastníka dotčené komunikace

  Plná moc v případě zastupování žadatele

  Podnikající osoby – kopie živnostenského listu, výpis z OR

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplněný formulář o povolení uzavírky a nařízení objížďky společně s přílohami podat na podatelně úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  V kanceláři B2 v přístavbě budovy úřadu na ul. Těšínská 87/281, Ostrava Radvanice. Danou situaci s Vámi rád vyřeší referent dopravy.

  Úřední dny: Pondělí a středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky. ZDE

  Žádost o vydání stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích. ZDE

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek se nevyměřuje.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

  Vyhláška č. 361/2000 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  07.04.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno