Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – realizace sítí

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – realizace sítí

 2. Základní informace k životní situaci

  Jestli máte zájem realizovat inženýrské sítě v komunikaci a máte již vyřízeno umístění sítí tak stačí vyplnit žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace a s příslušnými přílohami jí podat na podatelnu úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Stavebník (investor)

  Zhotovitel prací (dodavatel)

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost je nutno podat nejpozději 30 dnů před započetím stavebních prací

  Vyplnit formulář o povolení zvláštního užívání místní komunikace

  Vyplnit formulář pro souhlas vlastníka komunikace.(pokud nebyl již vydán)

  Zaplatit správní poplatek a kopii dokladu o zaplacení přiložit k žádosti.

  Situační nákres místa umístění nechat odsouhlasit Policií ČR Dopravním inspektorátem, Výstavní 55, Ostrava Vítkovice.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplněný formulář o povolení zvláštního užívání společně s přílohami podat na podatelně úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  V kanceláři B2 v přístavbě budovy úřadu na ul. Těšínská 87/281, Ostrava Radvanice. Danou situaci s Vámi rád vyřeší referent dopravy v úřední dny:

  Pondělí a středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Situační nákres místa umístění sítí odsouhlasený Policií ČR Dopravním inspektorátem, Výstavní 55, Ostrava Vítkovice

  Souhlas vlastníka dotčené komunikace

  Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku

  Plná moc v případě zastupování žadatele

  Podnikající osoby – kopie živnostenského listu, výpis z OR

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost je nutno podat nejpozději 30 dnů před započetím stavebních prací

  Vyplnit formulář o povolení zvláštního užívání místní komunikace. ZDE

  Vyplnit formulář pro souhlas vlastníka komunikace.(pokud nebyl již vydán). ZDE

  Zaplatit správní poplatek a kopii dokladu o zaplacení přiložit k žádosti.

  Situační nákres místa umístění nechat odsouhlasit Policií ČR Dopravním inspektorátem, Výstavní 55, Ostrava Vítkovice.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek se vyměřuje podle doby platnosti povolení ke zvláštnímu užívání a lze jej zaplatit na pokladně úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice ale také ho lze zaplatit bankovním převodem po předchozí domluvě s referentem dopravy.

  10 dní a doba kratší než 10 dní                                 100,- Kč

  6 měsíců a doba kratší než 6 měsíců                         500,- Kč

  Doba delší než 6 měsíců                                           1000,- Kč

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

  Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  29.04.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno