Formuláře

Ohlášení odstranění Autor: bart49 — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:07
Ohlášení stavby Autor: bart49 — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:07
Oznámení o užívání stavby Autor: bart49 — Poslední změna: Čtvrtek 02.04.2015 09:45
Žádost o stavební povolení Autor: bart49 — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:08
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Autor: bart49 — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:08
Žádost o vydání rybářského lísku Autor: Bartková Marcela — Poslední změna: Pondělí 23.03.2015 14:35
Žádost o vydání loveckého lístku Autor: Bartková Marcela — Poslední změna: Pondělí 23.03.2015 14:40
Žádost o povolení kácení dřevin Autor: Bartková Marcela — Poslední změna: Pondělí 23.03.2015 14:49
Žádost o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci Autor: Bartková Marcela — Poslední změna: Pondělí 23.03.2015 16:11
Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace Autor: Bartková Marcela — Poslední změna: Pondělí 23.03.2015 16:10
Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky Autor: Bartková Marcela — Poslední změna: Pondělí 23.03.2015 16:20
Žádost o vydání stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích Autor: Bartková Marcela — Poslední změna: Pondělí 23.03.2015 16:21
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – realizace sítí Autor: Bartková Marcela — Poslední změna: Středa 25.03.2015 11:55
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Autor: Bartková Marcela — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:11
Oznámení změny v užívání stavby Autor: Bartková Marcela — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:09
Žádost o povolení předčasného užívání stavby Autor: Bartková Marcela — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:09
Žádost o územní souhlas Autor: Bartková Marcela — Poslední změna: Úterý 07.04.2015 09:48
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Autor: Bartková Marcela — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:10
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Autor: Bartková Marcela — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:10
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Autor: Bartková Marcela — Poslední změna: Úterý 07.04.2015 09:55
Žádost o vydání společného rozhodnutí a stavebního povolení Autor: Bartková Marcela — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:11
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – umístění sítí Autor: Bartková Marcela — Poslední změna: Úterý 07.04.2015 10:04