Formuláře

Ohlášení odstranění Autor: bart49 — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:07
Ohlášení stavby Autor: bart49 — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:07
Žádost o stavební povolení Autor: bart49 — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:08
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Autor: bart49 — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:08
Žádost o vydání rybářského lísku Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 23.03.2015 14:35
Žádost o vydání loveckého lístku Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 23.03.2015 14:40
Žádost o povolení kácení dřevin Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 23.03.2015 14:49
Žádost o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 23.03.2015 16:11
Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 23.03.2015 16:10
Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 23.03.2015 16:20
Žádost o vydání stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích Autor: bartkovama — Poslední změna: Pondělí 23.03.2015 16:21
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – realizace sítí Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 25.03.2015 11:55
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:11
Oznámení změny v užívání stavby Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:09
Žádost o povolení předčasného užívání stavby Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:09
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:10
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:10
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Autor: bartkovama — Poslední změna: Úterý 07.04.2015 09:55
Žádost o vydání společného rozhodnutí a stavebního povolení Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 08.07.2020 11:11
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – umístění sítí Autor: bartkovama — Poslední změna: Úterý 07.04.2015 10:04
Ohlášení dokončení stavby Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 13.01.2021 10:13
Oznámení záměru Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 13.01.2021 10:13
Žádost o přidělení č.p./č.ev. Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 13.01.2021 10:14
Společné oznámení záměru Autor: bartkovama — Poslední změna: Středa 13.01.2021 10:15