Žádost o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci

 2. Základní informace k životní situaci

  Zda chcete připojit nemovitost k místní komunikaci je nutno podat vyplněnou žádost
  o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci na podatelnu úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice. Formulář ke stažení ZDE

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Stavebník (investor)

  Zhotovitel prací (dodavatel)

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Vyplnit formulář o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci.Ke stažení ZDE

  Vyplnit formulář pro souhlas vlastníka komunikace.(pokud nebyl již vydán). Ke stažení ZDE

  Zaplatit správní poplatek a kopii dokladu o zaplacení přiložit k žádosti.

  Situační nákres místa se zakreslením rozhledových poměrů nechat odsouhlasit Policií ČR Dopravním inspektorátem, Výstavní 55, Ostrava Vítkovice.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplněný formulář o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci společně s přílohami podat na podatelně úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  V kanceláři B2 v přístavbě budovy úřadu na ul. Těšínská 87/281, Ostrava Radvanice. Danou situaci s Vámi rád vyřeší referent dopravy.

  Úřední dny: Pondělí a středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace (pokud nebyl již vydán) ZDE

  Žádost o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci. ZDE

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek je ve výši 500,- Kč a lze jej zaplatit na pokladně úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice ale také ho lze zaplatit bankovním převodem po předchozí domluvě s referentem dopravy.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Situační nákres místa se zakreslením rozhledových poměrů odsouhlasený Policií ČR Dopravním inspektorátem, Výstavní 55, Ostrava Vítkovice

  Výkres řezu připojované nemovitosti

  Doklad o vlastnictví připojované nemovitosti

  Souhlas vlastníka dotčené komunikace

  Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku

  Plná moc v případě zastupování žadatele

  Podnikající osoby – kopie živnostenského listu, výpis z OR

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

  Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  23.03.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno