Žádost o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci

 2. Základní informace k životní situaci

  Zda chcete připojit nemovitost k místní komunikaci je nutno podat vyplněnou žádost
  o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci na podatelnu úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice. Formulář ke stažení ZDE

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Stavebník (investor)

  Zhotovitel prací (dodavatel)

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Vyplnit formulář o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci.Ke stažení ZDE

  Vyplnit formulář pro souhlas vlastníka komunikace.(pokud nebyl již vydán). Ke stažení ZDE

  Zaplatit správní poplatek a kopii dokladu o zaplacení přiložit k žádosti.

  Situační nákres místa se zakreslením rozhledových poměrů nechat odsouhlasit Policií ČR Dopravním inspektorátem, Výstavní 55, Ostrava Vítkovice.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplněný formulář o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci společně s přílohami podat na podatelně úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace (pokud nebyl již vydán) ZDE

  Žádost o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci. ZDE

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek je ve výši 500,- Kč a lze jej zaplatit na pokladně úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice ale také ho lze zaplatit bankovním převodem po předchozí domluvě s referentem dopravy.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Situační nákres místa se zakreslením rozhledových poměrů odsouhlasený Policií ČR Dopravním inspektorátem, Výstavní 55, Ostrava Vítkovice

  Výkres řezu připojované nemovitosti

  Doklad o vlastnictví připojované nemovitosti

  Souhlas vlastníka dotčené komunikace

  Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku

  Plná moc v případě zastupování žadatele

  Podnikající osoby – kopie živnostenského listu, výpis z OR

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  23.03.2015

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno