Žádost o vydání loveckého lístku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání loveckého lístku

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  1. složení zkoušky z myslivosti nebo
  2. získání právním předpisem stanoveného vzdělání
  3. dosažení věku 16 let
  4. způsobilost k právním úkonům bezúhonnost pojištění dle zákona o myslivosti
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žádost o vydání loveckého lístku podává u Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice fyzická osoba, která má trvalé bydliště v městském obvodu Radvanice a Bartovice. Žádost se podává na předepsaném tiskopisu uvedeném ZDE

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz,
  • výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
  • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední
   nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách),
  • potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek
   pro "žáky a posluchače odborných škol..."),
  • doklad o pojištění dle § 48 zákona o myslivosti
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  • na 1 den 30 Kč,
  • na 5 dní 50 Kč,
  • na 30 dní 70 Kč,
  • na 6 měsíců 100 Kč,
  • na 1 rok 150 Kč,
  • na dobu neurčitou 1 000 Kč

  Poplatky se hradí v hotovosti při podání žádosti.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny správním řádem

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  13.06.2016

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno