Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – umístění sítí

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – umístění sítí

 2. Základní informace k životní situaci

  Jestli máte zájem umístit inženýrské sítě do komunikace tak je potřeba podat na silniční správní úřad žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – umístění sítí.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Stavebník (investor)

  Zhotovitel prací (dodavatel)

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Vyplnit formulář, který je ke stažení ZDE

  Vyplnit formulář pro souhlas vlastníka komunikace ZDE

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplněný formulář o povolení zvláštního užívání – umístění sítí společně s přílohami podat na podatelně úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  V kanceláři B2 v přístavbě budovy úřadu na ul. Těšínská 87/281, Ostrava Radvanice. Danou situaci s Vámi rád vyřeší referent dopravy v úřední dny:

  Pondělí a středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace ZDE

  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – umístění sítí ZDE

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek pro vyřízení umístění sítí v komunikaci je 1 000,- Kč a lze jej zaplatit na pokladně úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice ale také ho lze zaplatit bankovním převodem po předchozí domluvě s referentem dopravy.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

  Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  07.04.2015

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace