Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – umístění sítí

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – umístění sítí

 2. Základní informace k životní situaci

  Jestli máte zájem umístit inženýrské sítě do komunikace tak je potřeba podat na silniční správní úřad žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – umístění sítí.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Stavebník (investor)

  Zhotovitel prací (dodavatel)

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Vyplnit formulář, který je ke stažení ZDE

  Vyplnit formulář pro souhlas vlastníka komunikace ZDE

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplněný formulář o povolení zvláštního užívání – umístění sítí společně s přílohami podat na podatelně úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace ZDE

  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – umístění sítí ZDE

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek pro vyřízení umístění sítí v komunikaci je 1 000,- Kč a lze jej zaplatit na pokladně úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice ale také ho lze zaplatit bankovním převodem po předchozí domluvě s referentem dopravy.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  07.04.2015

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno