I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

-

 1. 1. Název

  Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

 2. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno na základě zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako statutární město. Současně město plní funkci obce s rozšířenou působností. Samostatnou působnost statutárního města Ostrava jako veřejnoprávní korporace vymezuje § 35, Díl 1, Hlava II, zákona č.128/2000 Sb. (úplné znění ke stažení ve formátu PDF [270 326 B]), o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Na základě obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, Statut města Ostravy, je území města členěno na 23 městských obvodů. Řízení města probíhá na dvou úrovních. První tvoří zastupitelstvo města, rada města a primátor, druhou zastupitelstva, rady a starostové městských obvodů.

 3. 3. Organizační struktura
 4. 4. Kontaktní spojení

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
  Těšínská 87/281
  716 00 Ostrava - Radvanice

  Tel. 599 416 100 nebo telefonní seznam

  Mail: posta@radvanice.ostrava.cz

  Datová schránka: iygb6cd

  Web: www.radvanice.ostrava.cz

 5. 5. Bankovní spojení

  19-11622761/0100

 6. 6. IČ obce

  00845451

 7. 7. DIČ

  CZ00845451

 8. 8. Dokumenty
 9. 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace lze podat na podatelnu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  způsoby podání žádosti:
  - písemně na podatelnu dle předchozího bodu
  - osobně u tajemníka Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice
  - elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny, více informací o elektronickém podání naleznete zde

 11. 11. Opravné prostředky
 12. 12. Formuláře

  Přehled dostupných formulářů - viz. jednotlivé odbory úřadu

 13. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  Viz. jednotlivé odbory úřadu, případně Portál veřejné správy

 14. 15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

  1)     cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí: 

  ČERNOBÍLÁ

   

  Formát A4

   

  Jednostranná kopie

  2,00 Kč

  Oboustranná kopie

  3,00 Kč

  Formát A3

   

  Jednostranná kopie

  3,00 Kč

  Oboustranná kopie

  5,00 Kč

  BAREVNÁ (text, výkres / obrázek, foto)

   

  Formát A4

   

  Jednostranná kopie

    8,00 Kč / 15,00 Kč

  Oboustranná kopie

  15,00 Kč / 25,00 Kč

  Formát A3

   

  Jednostranná kopie

  15,00 Kč / 25,00 Kč

  Oboustranná kopie

  25,00 Kč / 45,00 Kč

   

  2)     cena technického nosiče dat, je – li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:

  • CD/DVD disk - 10,- Kč/ks, 

  3)     cena počítačového výstupu, je – li informace poskytována formou počítačového tisku:

  • viz cena kopií dle výše uvedeného ceníku, 

  4)     poštovné, je – li informace na vyžádání zasílána poštou:

  • dle sazebníku poštovních služeb, 

  5)     osobní náklady, přesáhne – li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod.:

  • za každou započatou hodinu 290,- Kč. 

  Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací byl schválen usnesením č. 40/3/22 Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice dne 23. listopadu 2022 a je platný od 1. ledna 2023.