I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

-

1. Název

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

2. Důvod a způsob založení

Město Ostrava bylo konstituováno na základě zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako statutární město. Současně město plní funkci obce s rozšířenou působností. Samostatnou působnost statutárního města Ostrava jako veřejnoprávní korporace vymezuje § 35, Díl 1, Hlava II, zákona č.128/2000 Sb. (úplné znění ke stažení ve formátu PDF [270 326 B]), o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Na základě obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, Statut města Ostravy, je území města členěno na 23 městských obvodů. Řízení města probíhá na dvou úrovních. První tvoří zastupitelstvo města, rada města a primátor, druhou zastupitelstva, rady a starostové městských obvodů.

3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení

Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava - Radvanice

Tel. 599 416 100 nebo telefonní seznam

Mail: posta@radvanice.ostrava.cz

Datová schránka: iygb6cd

Web: www.radvanice.ostrava.cz

5. Bankovní spojení

19-11622761/0100

6. IČ obce

00845451

7. DIČ

CZ00845451

8. Dokumenty
9. Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podat na podatelnu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

10. Příjem žádostí a dalších podání

způsoby podání žádosti:
- písemně na podatelnu dle předchozího bodu
- osobně u tajemníka Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice
- elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny, více informací o elektronickém podání naleznete zde

11. Opravné prostředky
12. Formuláře

Přehled dostupných formulářů - viz. jednotlivé odbory úřadu

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Viz. jednotlivé odbory úřadu, případně Portál veřejné správy

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

1)     cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí: 

ČERNOBÍLÁ

 

Formát A4

 

Jednostranná kopie

2,00 Kč

Oboustranná kopie

3,00 Kč

Formát A3

 

Jednostranná kopie

3,00 Kč

Oboustranná kopie

5,00 Kč

BAREVNÁ (text, výkres / obrázek, foto)

 

Formát A4

 

Jednostranná kopie

  8,00 Kč / 15,00 Kč

Oboustranná kopie

15,00 Kč / 25,00 Kč

Formát A3

 

Jednostranná kopie

15,00 Kč / 25,00 Kč

Oboustranná kopie

25,00 Kč / 45,00 Kč

 

2)     cena technického nosiče dat, je – li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:

  • CD/DVD disk - 10,- Kč/ks, 

3)     cena počítačového výstupu, je – li informace poskytována formou počítačového tisku:

  • viz cena kopií dle výše uvedeného ceníku, 

4)     poštovné, je – li informace na vyžádání zasílána poštou:

  • dle sazebníku poštovních služeb, 

5)     osobní náklady, přesáhne – li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod.:

  • za každou započatou hodinu 290,- Kč. 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací byl schválen usnesením č. 40/3/22 Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice dne 23. listopadu 2022 a je platný od 1. ledna 2023.