Odpovědi 2021

Odpovědi 2021.
DatumObsahMat.ÚplataEv.
10.2.2021Uzavření manželství v ohrožení života

OaVV

ne

1

10.3.2021Zaslání podnětu stavebnímu úřadu k provedení kontrolní prohlídky pozemku parc.č. 285/1, k.ú. Bartovice

SŘDaŽP

ne

2

22.4.2021Zaslání kopie stavebního povolení stavby parc.č. 282, k.ú. Bartovice

SŘDaŽP

ne

3

24.5.2021Pronájem pozemků 

MBaI

ne

4

14.12.2021Stavebně technický stav odpadní jímky

SŘDaŽP

ne

5