15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

1)     cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí: 

ČERNOBÍLÁ

 

Formát A4

 

Jednostranná kopie

2,00 Kč

Oboustranná kopie

3,00 Kč

Formát A3

 

Jednostranná kopie

3,00 Kč

Oboustranná kopie

5,00 Kč

BAREVNÁ (text, výkres / obrázek, foto)

 

Formát A4

 

Jednostranná kopie

  8,00 Kč / 15,00 Kč

Oboustranná kopie

15,00 Kč / 25,00 Kč

Formát A3

 

Jednostranná kopie

15,00 Kč / 25,00 Kč

Oboustranná kopie

25,00 Kč / 45,00 Kč

 

2)     cena technického nosiče dat, je – li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:

  • CD/DVD disk - 10,- Kč/ks, 

3)     cena počítačového výstupu, je – li informace poskytována formou počítačového tisku:

  • viz cena kopií dle výše uvedeného ceníku, 

4)     poštovné, je – li informace na vyžádání zasílána poštou:

  • dle sazebníku poštovních služeb, 

5)     osobní náklady, přesáhne – li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod.:

  • za každou započatou hodinu 290,- Kč. 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací byl schválen usnesením č. 40/3/22 Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice dne 23. listopadu 2022 a je platný od 1. ledna 2023.