Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpovědi 2014
DatumObsahMat.ÚplataEv.
16.1.2014 Žádost o počet přestupků OaVV ne 1
28.1.2014 Žádost o informaci z výběrového řízení Taj ne 2
25.3.2014 Počet přestupků OaVV  ne 3
20.5.2014 Narušení průběho voleb OaVV  ne 4
2.12.2014 Informace k parcelám SŘDaŽP  ne 5
2.12.2014 Stavební povolení SŘDaŽP  ne 6