Odpovědi 2018

Odpovědi 2018.
DatumObsahMat.ÚplataEv.
8.6.2018 Dotaz o počtu vydaných a nepřevzaných vol. průkazů k vol. prezidenta OaVV ne 1.
4.7.2018 Dotaz o poskytnutí informací ve věci poplatků ze psů, problematiky týrání zvířat OaVV ne 2.
30.11.2018 Dotaz o poskytnutí informací, dotazník - kastrační program OaVV ne 3.
21.12.2018 Žádost o znalecký posudek k neoprávněnému odběru elektřiny OaVV ne 4.