Odpovědi 2019

Odpovědi 2019.
DatumObsahMat.ÚplataEv.
24.1.2019 Daňové a nedaňové příjmy a dotace za rok 2018 FaR ne 1
30.1.2019 Pracovní a zaměstnanecké benefity OaVV ne 2
4.2.2019 Výše příjmu místostarosty v období 2014-2018 OaVV ne 3
19.3.2019 Žádost o určení komunikace SŘDaŽP ne 4
1.4.2019 Revizní zprávy venkovního mobiliáře SVaŠ ne 5
17.4.2019 Způsob komunikace městského obvodu s občany OaVV ne 6
13.5.2019 Přemístění autobusové zastávky Ostrava-Bartovice, Ještěrka OaVV ne 7
12.6.2019 Průměrná výše nájmů v tzv. soc. vyloučených lokalitách MBaI ne 8
3.7.2019 Částka vybraná za daň z nemovitosti v městském obvodu Radvanice a Bartovice v roce 2018 OaVV ne 9
14.8.2019 Vyjádření k průběhu řešení správního řízení SŘDaŽP ne 10
12.11.2019 Výsledky měření imisní monitorovací stanice na ul. Šenovská OaVV ne 11
17.12.2019 Povolení k užívání kamerového systému OaVV ne 12