Informace týkající se provozování tomboly

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Do konce roku 2016 byla povinnost všech provozovatelů tomboly s herní jistinou do 50 000,-Kč postupovat v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění (dále jen „zákon o loteriích“), tzn. podat žádost o povolení v souladu s tímto zákonem.

Od 1. 1. 2017 nabývá účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon“), který nahrazuje stávající zákon o loteriích. Nový zákon, na rozdíl od stávajícího, zavádí administrativně jednodušší postup, na jehož základě bude možné provozovat tombolu.

Nově bude podléhat ohlášení obecnímu úřadu pouze tombola, u níž výše herní jistiny (součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket) bude činit více než 100 000,- Kč (§ 105 zákona).

Ohlášení, které je nutno podat nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování tomboly, musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

 • název a popis ohlašované tomboly,
 • adresu místa, kde bude ohlašovaná tombola provozována,
 • dobu, po kterou bude ohlašovaná tombola provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
 • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh tomboly a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem,
 • herní plán,
 • identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

V případě provozování tomboly s herní jistinou pod uvedenou částku 100.000,- Kč není potřeba žádné povolení či oznámení.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Informace týkající se provozování tomboly

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  02.08.2017

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace