Dotace a granty

Statutární město Ostrava, Městský obvod Radvanice a Bartovice každoročně vyhlašuje výběrové řízení pro poskytování dotací. Smyslem účelových dotací je podpora konkrétní akce či projektu, činnosti, aktivit neziskových organizací a jednotlivců za účelem obohacení a zpestření kulturního, sportovního a společenského života, rozvoji aktivit dětí a mládeže na území městského obvodu. Účelová dotace je poskytována na realizaci projektu v daném kalendářním roce. Podmínky a formuláře najdete na internetových stránkách www.radvanice.ostrava.cz nebo si je můžete osobně vyzvednout v budově Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor financí a rozpočtu, I. patro, kancelář č. 22.