Aktuálně

Oznámení ČEZ odstávka elektřiny dne 27. 9. 2021 v Radvanicích
20 9 2021

Oznámení ČEZ odstávka elektřiny dne 27. 9. 2021 v Radvanicích

Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060792296 dne 27. 09. 2021 zahrnuje lokality uvedené na přiloženém letáku.

Změna termínu promítání letního kina z 17. 9. 2021 na 24. 9. 2021!
17 9 2021

Změna termínu promítání letního kina z 17. 9. 2021 na 24. 9. 2021!

Z důvodu nepříznivého počasí je přesunutý termín promítání letního kina, spolu s doprovodným programem  na pátek 24. září 2021. Vše ostatní zůstává dle přiloženého plakátku. Děkujeme za pochopení.

Dýňobraní v Klimkovicích
13 9 2021

Dýňobraní v Klimkovicích

Rotary Club Ostrava City pořádá 6. ročník Dýňobraní se zábavným programem pro děti dne 2. října 2021 od 9:30 hodin v parku Petra Bezruče v Klimkovicích Podrobný program naleznete na přiloženém plakátě. 

Informace pro občany ve věci zpětného odběru použitých pneumatik
5 5 2021

Informace pro občany ve věci zpětného odběru použitých pneumatik

V souvislosti se zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, je od 01. 01. 2020 zakázán zpětný odběr použitých pneumatik ve sběrných dvorech. Použité pneumatiky se odevzdávají v místech zpětného odběru. Podrboné informace naleznete v přiloženém letáku.

Úřední hodiny Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice
15 2 2021

Úřední hodiny Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice

V souvislosti s prodloužením nouzového stavu dochází ke změně úředních hodin ÚMOb Radvanice a Bartovice, a to pondělí a středa od 8:00- 11.30  12:30-17:00 hodin. 

Harmonogram svozu odpadů pro Radvanice a Bartovice rok 2021
25 1 2021

Harmonogram svozu odpadů pro Radvanice a Bartovice rok 2021

Vážení spoluobčané! V příloze naleznete harmonogram svozu odpadů pro náš MO v roce 2021.

Městský obvod žádá o finance z Norských fondů pro zlepšení životního prostředí
22 12 2020

Městský obvod žádá o finance z Norských fondů pro zlepšení životního prostředí

MO Radvanice a Bartovice žádá o podporu ve Výzvě Bergen na implementaci vybraných přírodě blízkých adaptačních  a mitigačních opatření, číslo výzvy: Call-4A z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“financovaného z Norských fondů 2014–2021 pro projekt

Budování zelené infrastruktury v Ostravě-Radvanicích a Bartovicích – etapa B

Sběr použitého jedlého oleje
15 12 2020

Sběr použitého jedlého oleje

Sběr použitého jedlého oleje

Informace k realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“
19 8 2020

Informace k realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice ukončil dne 30. 6. 2020 realizaci projektu pod názvem „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Realizaci akce provedla společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Projekt řešil opatření pro obnovu a založení sídelní zeleně a posílení biodiverzity území. V rámci projektu byly řešeny i plochy zeleně kolem bytových domů na ul. Radvanická. Území bylo doplněno
i o mobiliář (lavičky, lavice se stoly, lehátka, houpací sítě, atd.) V areálu byly vybudovány altány
a venkovní grily. V území nechybí ani prvky podporující biodiverzitu území a to broučkoviště, plazníky, hmyzí hotely, domečky pro motýly a pro čmeláky.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 26.946.917,- Kč, z toho poskytnutá dotace byla 12.271.807,- Kč. Zbylé náklady byly hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostravy a z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

V současné době probíhá na zájmové ploše 3-letá následná rozvojová péče o dřeviny
a po jejím ukončení začne probíhat 10-ti letá udržitelnost projektu. Náklady na činnosti prováděné v tomto období budou činit částku 5.243.541,- Kč.