Aktuálně

Pozvánka na divaldení představení Boeing-Boeing aneb Tři letušky v Paříži
19 2 2020

Pozvánka na divaldení představení Boeing-Boeing aneb Tři letušky v Paříži

MO Radvanice a Bartovice připravil pro své občany i letos divadelní představení. Tentokrát se představí Divadélko Radka Brzobohatého s komedií Boeing-Boeing aneb Tři letušky v Paříži dne 22.  května 2020 v 19.00 hodin ve Společenském domě v Ostravě - Bartovicích. Nenechte si ujít tuto jedinečnou komedii s hvězdným obsazením! Občané Radvanic a Bartovic mají zvýhodněné vstupné 300,-Kč, ostatní  400,-Kč. Vstupenky jsou v předprodeji v budově radnice, kanc. č. 14.

18 2 2020

Oprava vodovodního zařízení dne 4.3.2020

Oprava vodovodního zařízení - Harmonogram

18 2 2020

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 28.2.2020

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 28.2.2020 od 8:00-16:00 hodin

7 2 2020

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 26.02.2020 od 8:00 do 16:00 hodin. Seznam ulic s čísly popisných  v příloze

29 1 2020

Rozpočet městského obvodu na rok 2020

Před koncem roku 12. 12. zastupitelé městského obvodu schválili vyrovnaný rozpočet, který se nám díky získávání externích financí a změnou financování daří navyšovat. Pro rok 2020 byla příjmová i výdajová složka rozpočtu schválena ve výši 91 855 tis. Kč. V porovnání s rokem loňským došlo k navýšení o cca 12 mil. Kč. Jistě je na místě připomenout, že městský obvod nemá žádnou půjčku ani nesplácené závazky.

27 1 2020

POZOR! Změna v poplatcích ze psů od 1. 1. 2020

POZOR! Změna v poplatcích ze psů od 1. 1. 2020

Podle novely veterinárního zákona musí být každý pes na území ČR od 1. 1. 2020 opatřen čipem, jinak nemůže podstoupit očkování proti vzteklině, které je povinné. Držitel psa je povinen nahlásit číslo čipu evidenčnímu orgánu (za psa chovaného na území městského obvodu Radvanice a Bartovice úřadu tohoto městského obvodu), a to dle Obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění pozdějších předpisů, kterou vydalo statutární město Ostrava.

Nejen kvůli těmto legislativním změnám, které finančně zatíží držitele psů, se městský obvod rozhodl od 1. 1. 2020 upustit od vybírání poplatků ze psů u držitelů, kteří mají trvalý pobyt v rodinném domě na území našeho obvodu. Tito již platí daň z nemovitostí a mnohdy jejich psi zahrady po celý rok ani neopustí.

2 12 2019

Zimní svoz bioodpadu jednou měsíčně

Počínaje prosincem letošního roku bude svoz bioodpadu v Ostravě prováděn jen jednou měsíčně. Obyvatelům obvodu Radvanice a Bartovice, kteří BIO popelnice používají, byly doručeny letáky s přesnými termíny odvozu, případně mohou tyto informace najít na webu společnosti OZO Ostrava (https://www.ozoostrava.cz/pro-obcany/ostrava/zelen). Od dubna 2020 bude bioodpad opět svážen co dva týdny.

25 11 2019

Upozornění Krajské veterinární správy

v sousvislosti s šířením afrického moru v Polsku

4 11 2019

Změny v provozu ostravských sběrných dvorů

 V pátek 1. listopadu přejdou ostravské sběrné dvory opět na zkrácenou zimní provozní dobu, která potrvá až do konce března příštího roku. Od listopadu 2019 rovněž dojde k rozšíření služeb sběrného dvora ve Staré Bělé a ke zrušení sběrného dvora v Proskovicích.

23 10 2019

Povinné čipování psů s účinností od 1. ledna 2020

Městská policie Ostrava upozorňuje, že s účinností od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost novela veterinárního zákona. Ta na území České republiky ukládá povinnost označovat psy mikročipem.

24 10 2018

Informace pro občany - rozšíření kamerového systému v obvodu

Na frekventovaná místa našeho městského obvodu „dohlíží“ bezpečnostní kamerový systém. V jeho dosahu jsou např. oba naše hřbitovy, školy, pošta, ulice Pátova. Během letošního září a října přibyly kamery také v Dalimilově parku a dále na nově zřízené in-lineové dráze a části bývalého radvanického koupaliště, dnes již nově Kouparku. Pořízené záznamy uchovává policie a zaznamenané události lze dohledat. Pokud jste se stali svědky nějaké události, neváhejte policii kontaktovat, neboť tato může do záznamů nahlížet a využít záznamy k dalšímu šetření.

Také máme kameru – nikoli bezpečnostní, ale informační, která snímá v určitých sekvencích komíny společnosti ArcelorMittal. Pořízené záznamy slouží jako další podklady v řízeních pro zlepšení životního prostředí v našem městském obvodě.

Aleš Boháč

17 10 2018

Cítíte se v Ostravě bezpečně

Vyplněním dotazníku upozorníte na nebezpečná místa ve městě                

 

Město Ostrava spolupracuje s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava na projektu Mapy bezpečnosti, který zjišťuje pocit bezpečí občanů města. Sběr dat probíhá prostřednictvím online formuláře.

 

Vyplněním dotazníku upozorníte na nebezpečná místa ve městě            

            Centrum města na leteckém snímku. Ilustrační foto: Lukáš Kaboň                         

Tým výzkumníků zjišťuje, jak se obyvatelé několika měst včetně Ostravy cítí bezpečně ve svém městě. Do projektu se může zapojit kdokoliv vyplněním formuláře na adrese www.mapybezpecnosti.cz. Vyplnění zabere necelých 10 minut. Dotazníkové šetření je anonymní.

Respondent v mapě označí místa, kde se necítí bezpečně a zároveň může uvést důvod, proč tomu tak je. Také lze napsat námět, jak bezpečnost zlepšit a vysvětlit, proč se člověk v dané lokalitě necítí bezpečně.

Díky vyplnění dotazníku budou shromážděna data vypovídající o tom, zda se lidé cítí ve svém okolí bezpečně. Zároveň bude možné v rámci výzkumu zjistit, které lokality se jeví jako problémové. Výsledky dotazníku poslouží jako důležitý zdroj informací o kriminalitě pro městskou policii a pro radnici může analýza sloužit jako podklad pro plánování rozvoje města a jeho dlouhodobé strategie.

 

Informace pro občany Bartovic a části Radvanic ve věci modrožlutých popelnic
6 9 2018

Informace pro občany Bartovic a části Radvanic ve věci modrožlutých popelnic

Vážení občané Bartovic a části Radvanic, v přiloženém letáku naleznete všechny potřebné informace ve věci modrožlutých popelnic, které Vám přistavíme k Vašim domům. Věříme, že tato změna povede k Vaším spokojenosti a ulehčení práce s tříděním odpadů. V případě nejasností nás můžete kontaktovat.

3 8 2018

Jízdní řád trolejbusu č. 101

Aktualizaci jízdního řádu trolejbusu č. 101 naleznete v přiloženém letáku.

3 8 2018

Informace pro občany-pokračování úprav hřbitovů

Novým plotem opravy na hřbitovech neskončily

 

Na obou hřbitovech městského obvodu se pokračuje v jejich rekonstrukcích. K nově opravenému oplocení pokračujeme nyní v rekonstrukcích chodníků mezi jednotlivými částmi hrobových míst.

Na počátku léta došlo rovněž ke speciálnímu tlakovému mytí a čištění obou kolumbárií od letitých nečistot a nánosu mechu.

Skončili jsme také projektovou přípravu a získali stavební povolení k vybudování nového veřejného osvětlení na radvanickém hřbitově, na jehož financování máme snahu získat potřebné finance s možnou realizací ještě v letošním roce.

Mimo jiné jsme učinili potřebné administrativní kroky na umístění plastových žump a čekáme na stavební povolení. Žumpy jsou nezbytné pro plánovanou rekonstrukci sociálního zázemí na hřbitovech (WC), které je v současné době ještě v podobě „suchých latrín“. Ty budou nahrazeny moderním sanitárním zařízením a celkové sociální zařízení nabyde na designu odpovídající jak požadavkům současné doby, tak i hygienickým normám splňující parametry veřejných WC.

Upozorňujeme, že oba hřbitovy městského obvodu Radvanice a Bartovice jsou hlídány kamerovým systémem. V případě odcizení či vandalismu se mají občané možnost obrátit na policii, která má jediná právo posléze do nahrávaných záznamů nahlížet.

V neposlední řadě bych chtěl požádat občany, aby do kontejnerů, které jsou na hřbitovech umístěny pro potřeby odkládání suchých květin a další hřbitovní odpad, neukládali svůj komunální odpad, ani kuchyňské linky, ani gauče. Je s podivem, co všechno zde občané odkládají, ačkoliv mohou využít bezplatně kontejnerů ve sběrném dvoře.

Děkujeme všem, kteří dbají na veřejný pořádek a čistotu kolem svých hrobových míst a veřejných prostor hřbitovů, ještě za situace, když se jedná o místo posledního odpočinku našich příbuzných a předků.

Aleš Boháč, místostarosta

3 8 2018

Informace pro občany- ve věci zlepšování životního prostředí MO

Nadlimitní čištění silnic a místních komunikací

 

Podařilo se nám zrealizovat další krok pro zlepšení životního prostředí, a to snížení prašnosti silnic a místních komunikací v městském obvodě Radvanice a Bartovice.

Všemu přechází období, kdy jsem ještě ve funkci náměstka primátora zavedl nadlimitní čištění silnic v celé Ostravě, tedy včetně silnic našeho městského obvodu. Dodnes se silnice, které jsou v majetku města, čistí dvakrát do měsíce. Nyní jsem nově zavedl tato opatření i na místní komunikace našeho městského obvodu, které se doposud čistily podle tzv. prachové mapy, tzn. šestkrát ročně. Čištění doplňujeme dle potřeby našim čistícím vozem.

Zavedené nadlimitní čištění se v praxi osvědčilo, proto jsem požadoval nadlimitní čištění i na krajských a státních silnicích. Na jednání s hejtmanem MSK, ministrem ŽP ČR a ředitelem ŘSD byl tento požadavek vyslyšen a již od května letošního roku se státní silnice na ulici Rudná a Fryštátská stejně jako krajská silnice Šenovská čistí také dvakrát do měsíce. Pro úplnost dodávám, že nejčastěji čištěnou ulicí v našem městském obvodě je ulice Těšínská, která se čistí pravidelně každý týden.

S povděkem mohu také kvitovat, že jednání, která jsem vyvolal na krajské a státní úrovni, co se týká nadlimitního čištění silnic, byla přínosná i pro ostatní městské obvody v Ostravě, kde nyní nově i tam vyvstala povinnost nadlimitně čistit silnice a komunikace. Věřím, že to přispěje ke zlepšení životního prostředí a čistoty jako takové.

Aleš Boháč, místostarosta

3 8 2018

Informace pro občany - budování chodníků a rekonstrukce stávajících

Chodník podél ulice Čapkové

Nově bude vystavěn chodník podél levé části ulice Čapkové v úseku od „malého kruhového objezdu“ po ulici Poláškovu (naproti restaurace U Břenků). Součástí stavby bude i napojení chodníku z ulice Poláškové. Nový chodník by měl zvýšit bezpečnost chodců, kteří se dnes ke stávajícímu přechodu pro chodce nedokážou bezpečně dostat.

Chodník podél křižovatky na ulici Čapkové a Radvanické

V parku U Káňů, který městský obvod před nedávnem zakoupil a nyní ho začíná revitalizovat, dojde k výstavbě nových chodníků. Zároveň budou vystavěny chodníky podél tohoto parku od autobusové zastávky MHD linky č. 23 až po ulici Těžní. Současně s touto stavbou budou opraveny stávající chodníky od ulice Poláškové za autobusovou zastávkou MHD linky č. 29 (ve směru do centra). Současně dojde i k úpravě chodníku před restaurací U Káňů.

V průběhu výstavby chodníků budou rekonstruovány všechny tři autobusové zastávky MHD. U zastávky, která je ve směru na Petřvald, bude v rámci těchto investic také nově vytvořen železobetonový záliv a dojde k lehkým úpravám stávajícího chodníku.

Nově bude mít křižovatka ulic Čapková a Radvanická dva nasvětlené přechody pro chodce. Na ulici Čapkové přibydou také další dvě místa na přecházení, kde sice chodec nebude mít automatickou přednost, ale zvýší to jeho bezpečnost. Celý úsek bude osazen dopravním značením omezujícím rychlost jízdy na max. 40 km/hod.

Je potřeba zmínit, že po dokončení výše uvedených staveb a rekonstrukcí dojde k celoplošné opravě krajské komunikace Radvanické ulice v úseku od ulice Poláškové, dále po ulici Čapkové až k „malému kruhovému objezdu“. Budou opraveny zálivy u autobusových zastávek MHD tak, aby všechny splňovaly prvky bezbariérovosti. Vzhledem k výše uvedeným opravám budou na nezbytně nutnou dobu stávající zastávky MHD přemístěny o několik metrů vedle, o čemž budou občané včas informováni.

Rekonstrukce chodníku podél ulice Těšínské

Kromě nových vystavěných chodníků chceme pokračovat v rekonstrukci těch stávajících na ulici Těšínské, tentokrát v úseku od ulice Nad Obcí po zastávku MHD Olšák. Rekonstrukce chodníku napomůže k vytvoření dalších bezbariérových zastávek, a to zastávky MHD Bajgr a zastávek MHD Olšák v obou směrech. K plně bezbariérovým chodníkům a zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se po ulici Těšínské přibydou nová zábradlí a upraví se schody, které se v úseku nacházejí.

Aleš Boháč, místostarosta

 

Psí hřiště - doplnění prvků agility
3 8 2018

Psí hřiště - doplnění prvků agility

Hřiště pro psy bude mít nové prvky

V minulých letech jsme vybudovali hřiště pro psy na ulici Poláškové v Radvanicích, které, jak se ukázalo, je hojně pejskaři využíváno. Ovšem ani tento prostor neodolal vandalům. Z tohoto důvodu ke konci srpna dojde k postupné obměně a doplnění dalších prvků pro agility psích miláčků.

Aleš Boháč, místostarosta

Informace pro občany - zřízení přímé linky trolejbusu č. 101
3 8 2018

Informace pro občany - zřízení přímé linky trolejbusu č. 101

Trolejbus č. 101 pojede až na „Kamčatku“

Od září letošního roku pojede trolejbusová linka č. 101 podle nového jízdního řádu až na zastávku Ludvíkova v Radvanicích. Víte, že po zavedení terminálu Hranečník, městský obvod nesouhlasil se ztrátou přímého spoje s centrem Ostravy a navrhoval, aby alespoň jedna linka směřující do Radvanic a jedna linka směřující do Bartovic zůstaly linkami přímými. Lidé, kteří míří do centra města za kulturou nebo za nákupy, by nebyli nuceni přestupovat, když jejich cílovou destinací není zrovna Poruba či Ostrava-Jih. Důležitým argumentem bylo také neztratit přímé spojení s městskou nemocnicí a centrálním hřbitovem.

Postupně se nám podařilo (byť mimo noční a víkendové spoje) zachovat linku č. 38. U linky č. 29, u které jsme požadovali využití parciálních trolejbusů, se začal z různých důvodů testovat provoz jen ve vybraných časech pod novým číslem 101. Tento testovací provoz ukázal, že o přímé spojení s centrem je mezi cestujícími zájem a technické parametry dovolují, aby konečná parciálního trolejbusu nebyla už na zastávce LDN, ale trasa byla prodloužena až na zastávku Ludvíkova. Po domluvě DPO s KODIS se občané „Kamčatky“ dočkají nové nabídky přímého spoje č. 101 nejenom s centrem města, ale linka bude pokračovat až na Hlavní nádraží.

V této souvislosti došlo k tvorbě nových jízdních řádů platných od září letošního roku nejenom u linky č. 101, ale i u linky č. 29, která bude u některých spojů v pracovních dnech nahrazena právě linkou č. 101. Jízdní řády naleznete na www.dpo.cz.

Nejedná se o finální variantu v rámci dopravní obslužnosti této oblasti, jelikož dále bude sledována vytíženost spojů a dopady ve změnách jízdních řádů, technické parametry nových parciálních trolejbusů, a to hlavně v zimních měsících.

Aleš Boháč, místostarosta