Aktuálně

22 6 2020

Oznámení uzavření knihovny a klubu Bartík v Bartovicích

Oznamujeme občanům, že provoz knihovny a klubu Bartík ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích, se do odvolání ruší. Důvodem je mimořádná havárie - zatečení do objektu. Na odstranění závady se pracuje a o znovuotevření knihovny budou občané informováni. Děkujeme za pochopení.

Náhradní termín divadelního představení Boeing Boeing aneb tři letušky v Paříži
14 5 2020

Náhradní termín divadelního představení Boeing Boeing aneb tři letušky v Paříži

Upozornění občanům, kteří mají zakoupeny vstupenky na výše uvedené divadelní představení, že náhradní termín je stanoven na pátek 9. října 2020 v 18.00 hodin ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích. Prodané vstupenky zůstavají v platnosti.Pokud Vám náhradní termín nevyhovuje, zakoupené vstupenky je možné vrátit, nejlépe po telefonické dohodě na tel. č. 599 416 113, p. J. Sedláková. 

Senior Expres
28 4 2020

Senior Expres

OBNOVENÍ PROVOZU SENIOR EXPRES

V souvislosti s uvolňováním opatření proti koronavirové pandemii obnovujeme od 4. 5. 2020 za zvýšených hygienických podmínek provoz Senior Expres.

Využívejte nyní tuto službu v nejnutnějších případech k cestám zabezpečujících vaše základní životní potřeby.

Bc. Martina Stankušová, místostarostka

Informace k úhradě poplatků ze psů 2020 - nouzový stav
6 4 2020

Informace k úhradě poplatků ze psů 2020 - nouzový stav

Informace k úhradě poplatků ze psů 2020 - nouzový stav

Mobilní rozhlas
2 4 2020

Mobilní rozhlas

Městský obvod Radvanice a Bartovice přináší službu -  Mobilní rozhlas

29 1 2020

Rozpočet městského obvodu na rok 2020

Před koncem roku 12. 12. zastupitelé městského obvodu schválili vyrovnaný rozpočet, který se nám díky získávání externích financí a změnou financování daří navyšovat. Pro rok 2020 byla příjmová i výdajová složka rozpočtu schválena ve výši 91 855 tis. Kč. V porovnání s rokem loňským došlo k navýšení o cca 12 mil. Kč. Jistě je na místě připomenout, že městský obvod nemá žádnou půjčku ani nesplácené závazky.

POZOR! Změna v poplatcích ze psů od 1. 1. 2020
27 1 2020

POZOR! Změna v poplatcích ze psů od 1. 1. 2020

POZOR! Změna v poplatcích ze psů od 1. 1. 2020

Podle novely veterinárního zákona musí být každý pes na území ČR od 1. 1. 2020 opatřen čipem, jinak nemůže podstoupit očkování proti vzteklině, které je povinné. Držitel psa je povinen nahlásit číslo čipu evidenčnímu orgánu (za psa chovaného na území městského obvodu Radvanice a Bartovice úřadu tohoto městského obvodu), a to dle Obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění pozdějších předpisů, kterou vydalo statutární město Ostrava.

Nejen kvůli těmto legislativním změnám, které finančně zatíží držitele psů, se městský obvod rozhodl od 1. 1. 2020 upustit od vybírání poplatků ze psů u držitelů, kteří mají trvalý pobyt v rodinném domě na území našeho obvodu. Tito již platí daň z nemovitostí a mnohdy jejich psi zahrady po celý rok ani neopustí.

Služebna městské policie
31 3 2016

Služebna městské policie

Pro účely zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v městském obvodu Radvanice a Bartovice Městskou policií Ostrava dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, mohou občané využívat telefonního čísla 725 528 578, na kterém je možno kontaktovat strážníky služebny v Ostravě-Radvanicích, ul. Těšínská (ve dvoře úřadu městského obvodu).