Upozornění chovatelům psů na povinnost úhrady poplatků

20/3 2024

Upozorňujeme držitele psů na splatnost místního poplatku ze psů, která je obecně závaznou vyhláškou stanovena do 31.3.2024.

Povinnost uhradit tento poplatek má v našem obvodě držitel psa, který má trvalý pobyt v bytovém domě nebo držitel, který využívá psa při podnikatelské činnosti na území našeho městského obvodu. Držitelé psů s trvalým pobytem v rodinném domě stále poplatek neplatí.

S případnými dotazy se obracejte na Lucii Bartkovou, odbor financí a rozpočtu, tel. č. 599 416 133,        e-mail lucie.bartkova@radvanice.ostrava.cz.

 

Upozornění chovatelům psů na povinnost úhrady poplatků