Statistické údaje

Městský obvod Radvanice a Bartovice je 7. nejlidnatějším obvodem města.
Rok

Počet obyvatel k 31. 12.

2020 

6331

2019 

6478

2018

6516
2017 6545
2016 6597
2015 6595