Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Volby do Evropského parlamentu

Poslední změna: Pondělí 25.03.2019 09:35
2019

Organizační zajištění


referent odboru organizačního a vnitřních věcí 
599416121 14 / Ostrava - Radvanice, Těšinská 87/281

Seznamy voličů


referent odboru organizačního a vnitřních věcí
599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšinská 87/281

referent odboru organizačního a vnitřních věcí
599416121 14 / Ostrava - Radvanice, Těšinská 87/281

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 

Právní předpisy upravující volby do Evropského parlamentu

 

  • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o vydávání voličských průkazů - pro voliče, kteří se v době voleb do Evropského parlamentu nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu.

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky.

Informace pro občany České republiky, kteří volí v zahraničí.

Informace pro občany jiných členských států - cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem mohou žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území ČR.

"Kam mám jít volit?" - přehledný seznam volebních okrsků, aplikace, která po zadání ulice a čísla popisného ukáže voliči, do jaké volební místnosti se má dostavit, aby mohl volit.


Žádost o vydání voličského průkazu - pokud volič žádá o vydání voličského průkazu písemně. S voličem, který žádá o voličský průkaz osobně, sepíšeme úřední záznam.

Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, anebo o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu - pro občany jiných členských států Evropské unie s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise


Odkaz na volební informace

www.volby.cz

www.czso.cz

Ministerstvo vnitra České republiky - volby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje - volby

Magistrát města Ostravy - volby

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 416 100


Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava - Radvanice


Úřední hodiny »