Senior Expres

Služba určená pro bezpečnou přepravu seniorů

Co je Senior Expres

 • služba zvýhodněné přepravy pro seniory a držitele průkazu ZTP a ZTP/P odpovídající svou kvalitou běžnému výkonu taxi služby, kdy je důraz kladen na možnost přepravy osob se zdravotním omezením, včetně invalidního vozíku, chodítka apod.

Komu je služba určena

 • občanům, kteří mají trvalý pobyt na území městského obvodu Radvanice a Bartovice a současně dovršili věku 70 let, nebo jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P (dále jen „oprávněná osoba“).

Kdo bude službu poskytovat

 • externí dopravce na základě smluvního vztahu se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice.

Jak často lze službu využít

 • maximálně 4 x v kalendářním měsíci (jedna jízda = přeprava z nástupního místa do výstupního místa, cesta zpět = další jízda).

Doprovod oprávněné osoby

 • každou oprávněnou osobu může doprovázet 1 osoba, kdy obě musí být po celou dobu jízdy přepravovány společně.

Kolik služba stojí

 • cena pro každou oprávněnou osobu za jednu jízdu je vždy 40,- Kč bez ohledu na ujetou vzdálenost (za doprovod se poplatek nepožaduje) – částka se platí při nástupu do vozu přímo řidiči.

Kam je možné se v rámci služby přepravovat

 • místa výhradně na území statutárního města Ostravy (zejm. zdravotnická zařízení, úřady a jiné instituce, hřbitov, ...)

 • v rámci městského obvodu Radvanice a Bartovice také obchody.

 Jak a kde podat žádost

 • žádost se podává na předepsaném formuláři na Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, odboru sociálních věcí a školství, Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice, v úředních hodinách.

 • žádost se podává bezplatně,

 • kontrolu oprávněnosti podání žádosti provede sociální pracovnice nebo vedoucí odboru,

 • žadateli bude po předložení všech náležitostí ihned na počkání vystaven průkaz opravňující k užívání služby.

Co je třeba k žádosti doložit

 • občanský průkaz,

 • průkazovou fotografii žadatele cca 3,5 x 4,5 cm (na fotografii musí být současná identifikovatelná podoba žadatele),

 • v případě podání žádosti zmocněncem žadatele je nutno doložit plnou moc.

Pravidla služby Senior Expres

 • služba bude poskytnuta pouze po předložení průkazu oprávněné osoby přepravci a zaplacení paušálního poplatku 40,- Kč při nástupu do vozidla,

 • přepravu lze realizovat pouze z místa nástupního do výstupního bez možnosti zastávek v jejím průběhu umožňujících nástup či výstup přepravovaných osob nebo naložení či vyložení nákladu a věcí z vozidla,

 • služba je poskytována pouze v pracovní dny od 6:00 do 15:00 hodin,

 • službu lze využít pouze na základě předcházející telefonické objednávky nejméně jeden den před požadovanou jízdou,

 • služba může být přepravcem odmítnuta v případě, že:

 • požadovaný termín je již obsazen dřívějším objednatelem,

 • objednávka je učiněna v den, ve kterém je přeprava požadována,

 • bude-li přepravovaná osoba v silně podnapilém nebo znečištěném stavu,

 • objednávka je v rozporu se Zásadami pro poskytování služby Senior Expres,

 • na poskytování služby není právní nárok.

Jak učinit objednávku

 • objednávky jsou přijímány telefonicky v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hodin,

 • při objednání je nutno sdělit:

   • číslo průkazu oprávněné osoby,

   • nástupní a výstupní místo,

   • datum a čas odjezdu.

Kontakt pro přijímání objednávek 720 735 379

Kontakty pro bližší informace

Pavlína Vildová, DiS. 599 416 136, 725 528 559 (sociální pracovnice)

Mgr. Petra Varyšová 599 416 135, 720 735 282 (sociální pracovnice)

Dokumenty ke stažení:

Zásady pro poskytování přepravní služby Senior Expres 2023

SeniorExpres - souhlas se zpracováním osobních údajů

Senior Expres - žádost

Senior Expres - plná moc