Kanalizace Bartovice

Informace k dotacím na vybudování splaškových kanalizačních přípojek

Vážení spoluobčané,

 v nejbližších týdnech dojde k budování nové splaškové kanalizace a opravám dešťové kanalizace. V této souvislosti si Vás dovoluji informovat, že Statutární město Ostrava vyhlásilo Dotační program na podporu realizace splaškových kanalizačních přípojek „Kanalizace Bartovice 2. část“.

Jedna z podmínek čerpání dotace je existence současné jednotné kanalizační přípojky (na splaškovou a dešťovou vodu dohromady) na kterou je řádně uzavřená smlouva na stočné.

Celé znění Dotačního programu je zveřejněno na úřední desce Magistrátu města Ostravy a na internetových stránkách města www. Ostrava.cz v sekci „dotace“, dále „kanalizační přípojky“. Nebo ZDE

 

S pozdravem

 

Bc. Aleš Boháč, MBA

starosta

TABULKA SPLAŠKOVÝCH KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

Situační výkres - vytyčovací

Splašková kanalizaci - 01 

Splašková kanalizaci - 02

Splašková kanalizaci - 03

Splašková kanalizaci - 04

Bartovice stočné