Pozvánka na veřejné projednání

22/5 2024

Starosta městského obvodu, Bc. Aleš Boháč, MBA, zve občany na veřejné projednání záměrů realizace akcí „Veřejné prostranství kolem bytových domů v Ostravě – Radvanicích“ a „Regenerace území kolem řeky Lučiny v Ostravě – Radvanicích“, které se uskuteční dne 12. 6. 2024 v 16.00 hod v objektu hasičské zbrojnice v Ostravě – Radvanicích. V rámci veřejného projednání budou občané seznámeni s jednotlivými projekty. V rámci projednání bude rovněž občanům dána možnost vyjádřit své podněty a připomínky. Občané našeho obvodu měli možnost se k připravovaným projektům vyjádřit v rámci dotazníkového šetření „Jak jste spokojeni s životem v Radvanicích a Bartovicích, které proběhlo v loňském roce, jehož výsledkem byl 90% souhlas občanů, zapojených do dotazníkového šetření,

se záměrem realizace výše uvedených projektů.

 

Pozvánka na veřejné projednání