Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Informace pro občany- ve věci zlepšování životního prostředí MO

Poslední změna: Pátek 03.08.2018 08:19

Nadlimitní čištění silnic a místních komunikací

 

Podařilo se nám zrealizovat další krok pro zlepšení životního prostředí, a to snížení prašnosti silnic a místních komunikací v městském obvodě Radvanice a Bartovice.

Všemu přechází období, kdy jsem ještě ve funkci náměstka primátora zavedl nadlimitní čištění silnic v celé Ostravě, tedy včetně silnic našeho městského obvodu. Dodnes se silnice, které jsou v majetku města, čistí dvakrát do měsíce. Nyní jsem nově zavedl tato opatření i na místní komunikace našeho městského obvodu, které se doposud čistily podle tzv. prachové mapy, tzn. šestkrát ročně. Čištění doplňujeme dle potřeby našim čistícím vozem.

Zavedené nadlimitní čištění se v praxi osvědčilo, proto jsem požadoval nadlimitní čištění i na krajských a státních silnicích. Na jednání s hejtmanem MSK, ministrem ŽP ČR a ředitelem ŘSD byl tento požadavek vyslyšen a již od května letošního roku se státní silnice na ulici Rudná a Fryštátská stejně jako krajská silnice Šenovská čistí také dvakrát do měsíce. Pro úplnost dodávám, že nejčastěji čištěnou ulicí v našem městském obvodě je ulice Těšínská, která se čistí pravidelně každý týden.

S povděkem mohu také kvitovat, že jednání, která jsem vyvolal na krajské a státní úrovni, co se týká nadlimitního čištění silnic, byla přínosná i pro ostatní městské obvody v Ostravě, kde nyní nově i tam vyvstala povinnost nadlimitně čistit silnice a komunikace. Věřím, že to přispěje ke zlepšení životního prostředí a čistoty jako takové.

Aleš Boháč, místostarosta

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 416 100


Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava - Radvanice


Úřední hodiny »