Informace pro občany - 4. výzva kotlíkových dotací

12/5 2022

SM Ostrava oznamuje občanům, že informační seminář ke "kotlíkovým dotacím" pro občany města Ostravy se uskuteční dne 30. května 2022 v 15:00 hodin v prostorách Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, v zasedacím sále zastupitelstva, místnost č. 306. Zájemcům budou zodpovězeny dotazy ve věci  podávání žádostí, výši podpory, způsobu proplácení dotace, možnosti využití předfinancování atd.