Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Volby do zastupitelstev obcí

Poslední změna: Středa 19.09.2018 10:27
2018

Organizační zajištění


referent odboru organizačního a vnitřních věcí, asistentka starostky
599416100 15 / Ostrava - Radvanice, Těšinská 87/281

Seznamy voličů


referent odboru organizačního a vnitřních věcí
599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšinská 87/281

referent odboru organizačního a vnitřních věcí, asistentka starostky
599416100 15 / Ostrava - Radvanice, Těšinská 87/281

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 85/2018 Sb., ze dne 23. května 2018, o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí. Volby do zastupitelstev obcí se budou konat ve dnech 05. a 06. 10. 2018

Stanoviska k volbám do zastupitelstev obcí

Všeobecné volby do zastupitelstev obcí konané na podzim roku 2018

Oznámení o počtu volených členů Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice pro volební období 2018 - 2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na petici pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů

Zápis do dodatku stálého seznamu

Žádost o zápis do dodatku SSV

Doklad totožnosti občana EU

Oznámení o době a místě konání voleb v městském obvodu

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Losování čísel pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku


"Kam mám jít volit?" - přehledný seznam volebních okrsků, aplikace, která po zadání ulice a čísla popisného ukáže voliči, do jaké volební místnosti se má dostavit, aby mohl volit


Rozhodnutí registrace:

Občanská demokratická strana

Sdružení nezávislých kandidátů Radvanice a Bartovice

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Ostravak

Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová a nezávislých kandidátů

Komunistická strana Čech a Moravy

Česká strana sociálně demokratická

ANO 2011

Pokyny pro volební komise

Prezentace Volby do Zastupitelstev obcí

Prezentace Obsluha okrskového programu

Videopořad pro volby 2018

Příklady vyhodnocení hlasovácích lístků


Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 416 100


Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava - Radvanice


Úřední hodiny »