Radnice

Povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě

 2. Základní informace k životní situaci

  Základní informace snoubencům podá matriční úřad. Výběr místa záleží na matričním úřadě, ale obecně by se mělo jednat o místo, které je důstojné pro svatební obřad.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Snoubenci, nebo jeden z nich se zmocněním druhého, podají osobně na matričním úřadě žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě a předloží vyplněný dotazník k uzavření manželství a další doklady potřebné k uzavření manželství.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Písemná žádost snoubenců o uzavření manželství na jiném vhodném místě se posuzuje jednotlivě, dle výběru místa.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Zahájením řešení je osobní návštěva na matričním úřadě.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor organizační a vnitřních věcí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, 1. p. dveře č. 14

  Marcela Bartková
  referent odboru organizačního a vnitřních věcí
  +420599416120 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  S vyplněným dotazníkem k uzavření manželství je nutné doložit:
  • Platný průkaz
  • rodný list
  • rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list manžela (manželky)

  Cizinci předloží:
  • cestovní doklad
  • rodný list s překladem a příslušnými ověřeními
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s překladem a příslušnými ověřeními
  • popř. rozsudek o rozvodu předchozího manželství s překladem a ověřením nebo úmrtní list manžela (manželky) s překladem
  • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů (vydává Policie ČR).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek ve výši 1. 000,- Kč se platí v hotovosti

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obecně 30 dnů, individuálně po dohodě s účastníky řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání nelze učinit elektronicky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  - Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou-li potřebné doklady předloženy do stanoveného termínu, nemůže se sňatek uskutečnit.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.11.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno