Radnice

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

 2. Základní informace k životní situaci

  Manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do 6-ti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Oznamovatelem je manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je podání oznámení matričnímu úřadu a předložení předepsaných dokladů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Zahájením řešení je osobní podání oznámení u matričního úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor organizační a vnitřních věcí

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K oznámení žadatel doloží:
  • občanský průkaz
  • rozsudek o rozvodu s vyznačením právní moci
  • oddací list

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny, žadatel podá oznámení přímo na matričním úřadu.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Na počkání, po doručeném oznámení je vydáno neprodleně potvrzení o přijetí tohoto oznámení.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání nelze učinit elektronicky.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  03.11.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno